Zavod za zdravstveno zavarovanje je imel na dnevnem redu včerajšnje skupščine tudi spremembo pravil obveznega zavarovanje. Na novo naj bi določili, kateri medicinski pripomočki pacientom pripadajo in pod kakšnimi pogoji. Ob tem so iz ZZZS sporočili, da spremembe prinašajo širitev pravic do nekaterih medicinskih pripomočkov, zaradi česar naj bi se odhodki ZZZS povišali za nekaj manj kot 9,93 milijona evrov na leto. Odločanje o predlogu je bilo sicer prestavljeno na mesec januar, kar je zaradi nekaterih pomislekov, ki se pojavljajo v stroki, celo dobro.

V nasprotju z zakonom?

ZZZS ocenjuje, da se bodo zaradi novih pravil odhodki zavoda zvišali za 9,2 milijona evrov, a da dolgoročno pričakujejo znižanje stroškov na letni ravni. 

V Lekarniški zbornici Slovenije imajo o prihajajočih spremembah namreč slabo mnenje. »V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjamo na zmanjševanje pravic zavarovancev do medicinskih pripomočkov. To je posledica novih pravil, ki jih želi sprejeti ZZZS.« Ob tem je predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub poudaril, da je Zbornica Zavod že med pripravo novih pravil opozarjala, da je sistem izdaje medicinskih pripomočkov v breme obveznemu zdravstvenemu zavarovanju (OZZ), ki ga želi ZZZS vzpostaviti, zapleten in nepregleden, v določenem obsegu pa celo v nasprotju z veljavnim Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in dodal, »Za urgentni sestanek, na katerem bi omenjeno problematiko dodatno pojasnili in predstavili rešitve, ki bi nadalje zagotavljale kakovostno in pacientom dostopno preskrbo z medicinskimi pripomočki, smo zaprosili direktorja ZZZS, vendar odziva nismo prejeli.«

Kaj bomo dobili?

Kot trdijo v Lekarniški zbornici, bodo s sistemom, ki ga namerava vzpostaviti ZZZS z novimi pravili, imeli pacienti pravico le do zelo ozkega nabora medicinskih pripomočkov, ki bodo kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Vsi, ki bi iz različnih razlogov potrebovali kakovostnejši medicinski pripomoček, pa bodo ostali brez pravice do njega iz OZZ, saj jim ZZZS ne bo omogočil delnega kritja takega medicinskega pripomočka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi posledic, ki bi jih predlagana ureditev imela na preskrbo z medicinskimi pripomočki v breme obveznega zavarovanja, bodo zavarovanci utrpeli grobo kršitev temeljnega ustavnega načela enakosti pred zakonom in svoje ustavne pravice do socialne varnosti in zdravstvenega varstva.

zobje, proteza, denar, zobozdravstvo
Profimedia
Na trgu medicinskih pripomočkov se obrača veliko denarja.

Spremembe nepotrebne?

Ob tem v Lekarniški zbornici poudarjajo še, da v trenutno veljavnem sistemu, kljub odsotnosti primernega seznama in standardov kakovosti za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanec ZZZS ob predložitvi naročilnice za medicinski pripomoček slednjega prejme brez doplačila. Poleg tega je nova ureditev po mnenju zbornice nepregledna, zapletena in neusklajena z zakonodajo in ustavo.

ZZZS
S.D.
Zavod za zdravstveno zavarovanje meni, da se lekarne bojijo za svoje zaslužke.

Gre za zavajanje?

Nova pravila prinašajo tudi ureditev, po kateri se bo pri vsakem medicinskem pripomočku, ki bo financiran iz OZZ, preverilo, ali izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti. Številka: 338 javnih lekarn imamo trenutno v Sloveniji.

Na ZZZS so se na trditve Lekarniške zbornice odzvali s pojasnilom, da gre za zavajajoče in neutemeljene očitke. V odzivu so zapisali, da je namen nove ureditve zagotavljanja medicinskih pripomočkov iz obveznega zavarovanja, doseči, da bodo razlike v ceni, ki se lahko upoštevajo v vrednostih MP, transparentne in v odstotkih, ki so sprejemljivi za odhodke v breme javnih sredstev OZZ. »Hkrati bo artikel s seznama medicinskih pripomočkov pri vseh pogodbenih dobaviteljih, ki ga bodo zagotavljali po pogodbi z ZZZS, za zavarovane osebe brez doplačila (če ima zavarovana oseba urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko se artikel ne krije v celoti iz sredstev OZZ). Prav tako se bo dostopnost zavarovanih oseb po novi ureditvi izboljšala, saj bodo morali imeti dobavitelji pri določenih vrstah medicinskih pripomočkov določen delež artiklov s seznama v pogodbi z ZZZS. Nova ureditev bo tako zagotavljala enakopravnejšo obravnavo zavarovanih oseb,« so še pojasnili na ZZZS.