Od nastopa novega župana občine Šmarješke Toplice Marjana Hribarja je iz občinske uprave odšlo kar nekaj zaposlenih, zato se, razumljivo, na novo zaposluje.V javnosti je slišati, da župan zaposluje po sorodstvenih in prijateljskih zvezah, med občani pa je bilo veliko negodovanja in razburjenja zlasti ob novici, da je na Občini Šmarješke Toplice pred kratkim dobila zaposlitev županova sestra Darja Voglar – kot računovodkinja.

marjan hribar
L.M.
Hribar v kratkem napoveduje še razpis za direktorja občinske uprave, ki pa bo potem zapolnjena in pripravljena za vse delovne izzive.

Marjan Hribar pojasnjuje: »Po odhodu prejšnje računovodkinje Damjane Stopar smo izpeljali postopek razpisa za to delovno mesto in prejeli tudi vlogo moje sestre. Ob tej novici sem se iz postopka odločanja izločil, kot veleva zakonodaja – obvestil sem občinski svet, ki je sprejel sklep, potreben za mojo izločitev. Vse je potekalo v skladu z zakonodajo, pravzaprav niti ne vem dobro, koliko vlog je prišlo, in tako dalje.« Obenem pove, da je Voglarjeva diplomirana ekonomistka z izkušnjami – bila je računovodkinja v več podjetjih, v Telekomu, Termah Čatež, nazadnje je bila vodja prodajnega centra v Jelovici. »Morda smo vsi skupaj pozabili, da imajo tudi sorodniki funkcionarjev vso pravico kandidirati in se prijavljati na javne razpise za delovna mesta, to jim ni onemogočeno. Zakonodaja pač določa pogoje, ki jih je treba upoštevati, in mi smo jih. Sicer pa menim, da moramo vsakogar soditi po delu,« pravi župan Hribar in poudari: »Imam najvišja etična načela in v tej zaposlitvi ne vidim nič spornega.«

Izbrali so najboljši kandidatko

Mateja Kotnik, ki po odhodu direktorja občinske uprave Tomaža Ramovša po pooblastilu župana opravlja to vlogo, pove: »Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je med postopkom skladno s področno zakonodajo zaradi krvnega sorodstva odločal o izločitvi župana iz postopka in imenoval oziroma pooblastil podžupana za opravljanje posameznih dejanj v postopku izbire, seveda ob administrativni in strokovni podpori občinske uprave. Na razpis se je prijavilo pet kandidatk. Pogoje sta izpolnjevali dve, ki sta bili povabljeni na razgovor. Izbrana kandidatka je edina ustrezno odgovorila na zastavljena strokovna vprašanja in tako edina dokazala strokovno usposobljenost za opravljanje dela računovodkinje.«

Voglarjeva je v skladu z razpisno dokumentacijo zaposlena za nedoločen čas. V občinski upravi je pred kratkim na novo kot višja svetovalka za razvoj dobila službo tudi univ. dipl. ekonomistka Melanie Kupec. Skrbela bo za razvoj vseh investicijskih projektov v občini. »Ima bogate izkušnje iz gospodarstva, med drugim je delala v Mercatorju, in seveda izpolnjuje vse razpisne pogoje,« pravi župan Hribar in dodaja, da je bil za to delovno mesto razpis ponovljen, izbrali pa so seveda najboljšo kandidatko. Res je, da se vozi iz Ljubljane, kar seveda pomeni za občino določen strošek z vračanjem kilometrine, a poudari, da uresničuje svojo napoved in pri zaposlovanju daje prednost domačim ljudem – direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport je postala domačinka, nova računovodkinja je domačinka, a občina se mora odpreti tudi navzven, da uresniči vizijo razvoja: štiri tisoč prebivalcev in več kot sto tisoč turističnih prenočitev na leto.