Z novim letom se bo, kot kaže, kljub močnemu nasprotovanju delodajalcev znova zvišala minimalna plača. Vsi zaposleni v Sloveniji naj bi za polni delovni čas dobivali vsaj 700 evrov neto oziroma 940,58 evra bruto. Poleg tega se bodo iz plače izvzeli vsi dodatki, torej jih bodo zaposleni na račun dobili poleg plače. Že zdaj se ločeno plačuje za malico in prevoz, od novega leta dalje pa se bodo tako izplačevali še del plače za delovno uspešnost, plačilo za poslovno uspešnost, dodatek za delovno dobo in dodatki za posebne pogoje dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo).

KREDITNA SPOSOBNOST

Ob višji minimalni plači bodo banke še težje odobravale kredite, saj se bo s tem na 715 evrov zvišal znesek, ki ga bodo morali kreditojemalci imeti na računu po plačilu obroka. 

Podražitve že letos

Ko je parlament sprejel odločitev o dvigu minimalne plače, je pri delodajalcih nastal velik upor. Da se gospodarstvo ohlaja, da ne bodo zmogli te obremenitve in da bodo sledila odpuščanja, če ne kar propadi podjetij, so jamrali zaposlovalci. Politika je (vsaj za zdaj) ostala neomajna in z novim letom bo, kot kaže, nova ureditev prešla v veljavo. A jasno je, da bodo tista podjetja, ki jim položaj na trgu to dopušča, zaradi višjih stroškov dela dvignila cene. Temu smo bili priča že ob prvem dvigu minimalne plače. V zadnjem letu smo bili priče podražitvam komunalnih storitev, telekomunikacij, ogrevanja, elektrike, tudi gorivo je na točilnih mestih, kjer ni državno regulirano, dražje. Ob prvem zvišanju minimalne plače so se podražili tudi vrtci in domovi za ostarele. Inflacija se je začela dvigovati in avgusta dosegla celo 2,3 odstotka.

ŠE VEČJE SPREMEMBE LETA 2021

Leta 2021 bo uveljavljena še formula za izračun minimalne plače, ki se bo redno spreminjala glede na minimalne življenjske stroške in bi jih morala presegati za najmanj 20 oziroma največ 40 odstotkov. 

Kaj se zgodi s prvim januarjem?

Čeprav se plače dvignejo s prvim januarjem, bo učinek zvišanja zaznati šele en mesec kasneje, ko se bodo dohodki tudi izplačali. Zvišanja cen lahko pričakujemo predvsem v storitvenih dejavnostih, kjer so stroški dela največji. Če bo scenarij enak kot pred nekaj meseci, lahko pričakujemo zvišanja cen varovanja otrok, oskrbe ostarelih, komunalnih storitev, kot sta oskrba z vodo in odvoz odpadkov.

KAJ PA PREKARCI?

Višanje plač bo spet najbolj udarilo po žepu prekarce, predvsem tiste, ki si sami plačujejo prispevke, saj se bodo ti zagotovo zvišali. Zavarovalna osnova se bo z novim letom zvišala za okoli 35 evrov.

Velik del teh cen je odvisen od lokalnih oblasti oziroma občin. Že danes so razlike v cenah storitev med občinami velike, z novim letom bi lahko postale še večje. O konkretnem povišanju cen trenutno ne želi govoriti še nihče, saj se še vedno čaka, ali bo vlada morebiti le uslišala delodajalce in malce omilila predvidene spremembe. Če bo Marjan Šarec zaradi skrhanih odnosov z Levico moral popihati na dušo NSi, bi se to lahko zgodilo kaj hitro.