Ukrepi vrtcev in šol, s katerimi sicer želijo le upoštevati evropsko uredbo o varstvu podatkov, so zelo različni. Tako so ponekod z obešalnikov in omaric v vrtčevskih in šolskih garderobah izginila imena otrok, namesto tega uporabljajo druge načine označevanja. Marsikje so uvedli šifre namesto imen otrok.

"V garderobi vrtca ni več imen, so samo znakci otrok. Na govorilne ure se napol tajno vpisujemo na list pri vzgojiteljici. Že lani so sezname otrok po skupinah objavili s šiframi pogodb namesto z imeni otrok. Starši smo množično klicali v upravo, da bi izvedeli svojo šifro. V šoli pa se za govorilne ure prijavimo po elektronski pošti. Vse poteka precej na skrito," je svoje izkušnje opisala mama iz Ljubljane.

"Pri nas je vse odvisno od učiteljice. Pri starejšem v beležko vpišemo, kdaj bi prišli na govorilne ure in nam učiteljica potrdi v beležki. Pri mlajšemu je pa mlajša učiteljica in se vse zmenimo preko elektronske pošte," pa je opisala mama s Primorske.

Kaj je zakonito in kaj ne

Da je veliko nejasnosti o tem, kaj je zakonito in kaj ne, priča večje število podobnih vprašanj na temo obdelave osebnih podatkov otrok v šolah in vrtcih, ki so jih prejeli pri Informacijskem pooblaščencu. Ti so "po naši oceni rezultat nepoznavanja določb zakonodaje in njene napačne interpretacije", so pojasnili.

Informacijski pooblaščenec je poudaril, da je treba upoštevati načelo sorazmernosti in potrebe organizacije učnega procesa ali komunikacije z otroci in starši. Tako po oceni Informacijskega pooblaščenca ni sporno v garderobah vrtcev poleg slikovnega znaka, ki ga ima vsak otrok, napisati tudi otrokovo osebno ime, ne pa tudi začetnice priimka ali celo ime in priimek. To zadostuje namenu, da se starši ustrezno znajdejo v garderobah, so pojasnili.

Sezname z imenom in priimkom otrok pred igralnicami in učilnicami, v e-asistentu ali na oglasni deski je po mnenju Informacijskega pooblaščenca dopustno izobesiti le v posebnih okoliščinah. In sicer, če je to posebej utemeljeno v konkretni situaciji in če se to stori za omejen čas. "Na splošno in za dalj časa pa takšni seznami ne bi smeli biti enostavno dostopni. Starši ali druge osebe namreč na splošno niso upravičeni pridobivati osebnih podatkov drugih otrok," so še navedli.

Prav tako ni dopustno na vhodnih vratih v vrtce ali šole izobesiti sezname učencev z imeni in priimki. Je pa sprejemljivo, da se starši za govorilne ure vpišejo na list, obešen pred igralnico ali učilnico, če se vpišejo zgolj z osebnim imenom otroka.

Ob tem so sicer pri Informacijskem pooblaščencu dodali, da je priporočljiva uporaba psevdonimiziranih podatkov, na primer šifer, kjer je mogoče in ne terja pretiranih stroškov.