Ptujski parkirišči na Zadružnem trgu in Ob Dravi postajata vse bolj priljubljeni lokaciji avtodomarjev. 

Čeprav je jasno, da gre za parkirišči, in ne postajališči, je poleti vse več turistov – predvsem tujcev – ki tam brezplačno ostanejo tudi več dni, pri tem pa ne plačajo ne prenočišča ne takse. O tem smo poročali že lani, a se od takrat ni kaj dosti spremenilo. Vprašanje je, ali obstaja razlog, zakaj od turistov ne poberejo potencialnega zaslužka.

Pravila prenočevanja na mestih, ki niso posebej označena kot postajališča ali kampi za avtodome, se med državami razlikujejo. Ponekod so globe za kršitelje zelo visoke, spet drugje to ni prepovedano. V Sloveniji je to področje urejeno z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, svoja pravila pa lahko postavijo tudi občine s sprejetjem mestnih odlokov. To so storili občine Piran, Ljubljana in Bovec ter številna druga turistična mesta ... Ptuj odloka, ki bi natančneje določal pravila prenočevanja na površinah, namenjenih parkiranju, (še) nima. Kar pa ne pomeni, da je to dovoljeno.

Predvidena je globa

Po 18. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru stori prekršek, kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika. Za prekršek je predpisana globa 83,46 evra. Ta določba prepoveduje kampiranje na mestih, ki za to niso določena. »V praksi to pomeni, da mora tisti, ki želi kampirati na kraju, ki temu ni namenjen, pridobiti soglasje (zadostuje ustno dovoljenje) lastnika zemljišča,« so pojasnili na policiji.

parkirišče
Č.G.
Samo na enem parkirišču računajo prenočevanje, pa še to za samo par evrov.

Če lokalne skupnosti s svojimi predpisi določijo pogoje, območja in red kampiranja, lahko še višjo globo izrečejo tudi občinski redarji in inšpektorji. Po odloku Mestne občine Ljubljana avtodomov in drugih bivalnih vozil ni dovoljeno parkirati kjerkoli na katerikoli javni površini, temveč le na območjih, kjer je to izrecno dovoljeno. Ker Ptuj odloka nima, velja zgolj zakonska omejitev. Za primerjavo: enako početje bi turiste na Hrvaškem drago stalo. Globa za prenočevanje zunaj kampov pri njih namreč znaša 1000 kun (okrog 150 evrov).

Novo postajališče

Javna parkirišča na Ptuju upravlja občinsko podjetje Javne službe Ptuj, cene parkirnin pa na njihov predlog sprejme in potrdi mestni svet. Če Ptuj nima odloka, ki bi natančno določal pravila igre, bi lahko po hitrem postopku sprejeli vsaj višjo postavko za parkiranje avtodomov na najbolj obremenjenih parkiriščih.

Alen Hodnik, direktor podjetja Javne službe Ptuj, je dejal, da o tem še niso razmišljali: »Na vsako parkirišče načeloma avtodomi sploh ne spadajo. Urejen prostor za avtodome trenutno obstaja pri Termah. Strinjamo se, da bi lahko s parkirnino nekaj tudi zaslužili, vendar smo se v preteklosti z občino dogovorili, da naj se prostor za avtodome najprej celovito umesti in uredi, potem pa tudi nastavi cenovna politika.«

Že pred časom so sicer na ptujski občini potrdili, da naj bi bilo Ob Dravi urejeno še eno postajališče za avtodome. Gre za zemljišče, ki je trenutno še v lasti občine, za to investicijo pa bo predvidoma stalo zasebno podjetje.