Zdaj pa preglejmo naše varuhe, zaposlene pri njih v uradih, stroške in podobno.

»Varuh človekovih pravic je ustavna kategorija, ki ne spada ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti, ampak je nadzornik oblasti,« izvemo na vladi. Aktualni varuh človekovih pravic je Peter Svetina, v njegovem uradu je zaposlenih še 49 oseb. Letni stroški delovanja urada, se pravi plače, material in podobno, so na letni ravni več kot dva milijona evrov, kot kaže, pa se bodo stroški kmalu povzpeli na tri milijone evrov letno. Pred tremi leti so stroški delovanja urada znašali dobra dva milijona evrov (2,042.767 evrov), leto kasneje so bili še za 100 tisoč evrov višji (2,151.490 evrov). Lani so dosegli že dobra dva in pol milijona (2,519.838 evrov). Letos naj bi urad varuha porabil več kot dva milijona osemsto tisoč evrov (2,803.988 evrov), leta 2020 pa bodo stroški še višji (2,853.988 evrov).

Zagovornik načela enakosti

Zagovornik je institucija, ki je bila ustanovljena z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo. Je samostojen državni organ na »področju varstva posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katerokoli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju«, pojasnijo na vladi, kaj vse ta zagovornik brani in varuje. Aktualni zagovornik je Miha Lobnik, poleg njega je na uradu zaposlenih še 16 oseb. Letos bodo za svoje delovanje porabili točno 1,100.000 evrov, prihodnje leto dober milijon in 200 tisoč, kar je velik skok od leta 2016, ko niso porabili čisto nič. Leta 2017 so za delovanje porabili dobrih 225 tisoč evrov, znesek se je že leta 2018 skoraj podvojil, zdaj, kot kaže, pod milijon evrov ne bo šlo več.

miha lobnik
STA
Miha Lobnik je zagovornik načela enakosti.

Zastopnik pacientovih pravic

V Sloveniji deluje 13 zastopnikov pacientovih pravic, svoje delo opravljajo nepoklicno in dobijo plačano samo nagrado ob plači, pa vendar potrebujejo »strokovno in administrativno pomoč«, kot povedo na vladi, in za letos in prihodnje leto naj bi za to pomoč porabili okoli 200 tisoč evrov.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Varuh, ki opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti v prehranjevalni verigi, aktualni je Igor Hrovatič, dobi mesečno nagrado, pa tudi denar za službene poti, analize, raziskave in plačilo drugih stroškov, povezanih z njegovim delom. »Varuh opravlja svojo funkcijo nepoklicno in mu pripada mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred.« Se pravi, da se nagrada računa na osnovo 3807,69 evra bruto. Varuh je upravičen tudi do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v državi in tujini. »Varuh nima dodatnih zaposlenih. Administrativno podporo mu zagotavlja kmetijsko ministrstvo, izvemo z vlade. Letos naj bi stroški za omenjenega varuha državno blagajno stali 60.000 evrov.

Vsi uradi, ki smo jih pogledali, iz leta v leto potrebujejo več denarja, niti en varuh ali zastopnik ni znižal stroškov delovanja. 

Varuh športnikovih pravic

 Ob zgoraj omenjenem varuhu bi se lahko vprašali, kje je varuh umetnikovih, novinarjevih, zdravnikovih, policistovih in še kakih pravic. Rožle Prezelj, nekdanji skakalec v višino, ki je bil dvakrat na olimpijskih igrah, opravlja to funkcijo, ki je izum Cerarjeve vlade. Zaposlenih nima, je pa za delovanje ta urad potrošil okoli devet tisoč evrov, letos in prihodnje leto pa je predvidena številka že okoli 17 tisoč evrov.

olimpijske igre
Reuters
Varuh športnikovih pravic je olimpijec Rožle Prezelj.

Brezplačni varuhi

Na vsakem ministrstvu sta dva zagovornika enakih možnosti oziroma koordinator in namestnik, dodatnega plačila ne dobivata. Prav tako v sklopu plače deluje vodni ali četni zaupnik v Slovenski vojski.

Varuh gledalcev televizije

Posebna kategorija pa je zagotovo varuh pravic gledalcev, poslušalcev in uporabnikov programskih vsebin Radiotelevizije Slovenija, ki obravnava mnenja, pritožbe, pripombe in predloge uporabnikov programskih vsebin RTV Slovenija, ki zadevajo programske vsebine javnega zavoda. Denar za njegovo delovanje zagotavlja RTV, koliko ga gre za to funkcijo, pa še nismo izvedeli.