Prenova posestva Brdo je bila načrtovana že dlje časa, saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta 2008 večjih obnovitvenih posegov oziroma sanacij na tem območju ni bilo že od leta 2009. Kot so pojasnili v generalnem sekretariatu vlade, je začetek obnove dodatno spodbudilo dejstvo, da bodo na tej lokaciji v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021 zaradi visokih protokolarno-logističnih zahtev potekala srečanja na višjih ravneh.

OBETA SE SODOBEN HOTEL

Obnova posestva med drugim zajema popolno prenovo in širitev Hotela Brdo v sodoben hotel, ki ima trenutno po navedbah generalnega sekretariata premajhne zmogljivosti in je neustrezen glede na zahteve organizatorjev srečanj na najvišji ravni. Ker je posestvo Brdo najpomembnejše protokolarno območje v državi, bodo s prenovo hotela zagotovili najvišjo raven hotela kot dela protokolarnega posestva, so zagotovili v sekretariatu.

Obstoječi hotel bodo delno porušili, preostale površine obnovili in hotel dozidali. Zamenjali bodo streho, obnovili strojne inštalacije in pohištvo. Po novem bodo v hotelu zagotovljene sobe višje kakovosti, med drugim dva predsedniška apartmaja.

Priprave na prenovo hotela so se začele že leta 2017, junija lani so izbrali idejni projekt, februarja letos pa pridobili gradbeno dovoljenje. Trenutno je objavljen javni razpis za izvajalca gradbeno-obrtniških del, predvidoma septembra pa bo objavljen še razpis za notranjo opremo.

Za obnovo bodo odšteli dobrih 26 milijonov evrov, končana pa naj bi bila do konca prihodnjega leta. V tem času se bodo protokolarne dejavnosti državnih organov odvijale na drugih lokacijah, zlasti v Kongresnem centru Brdo, vladni palači, Vili Bled in na Gradu Strmol.

Z obnovo hotela je na posestvu Brdo povezanih še nekaj manjših projektov. Med drugim naj bi do začetka avgusta razširili dostavno cesto, medtem ko so posestvo že priključili na javno kanalizacijsko omrežje, s čimer so nadomestili dotrajano čistilno napravo.

V PRENOVO TUDI GRAD

Na posestvu Brdo poleg tega poteka prenova Gradu Brdo, kjer bodo zamenjali dotrajane strojne inštalacije, del pohištva in umetniških del pa bodo restavrirali. V enem od stolpov bodo uredili sodobno opremljeno konferenčno sobo.

Predvidena vrednost investicije je 3,8 milijona evrov. Trenutno na gradu potekajo gradbeno-obrtniška in restavratorska dela. Gradbena dela bodo po pričakovanjih končana do konca leta, ostala pa do februarja prihodnje leto, ko naj bi bil grad znova odprt.

V OBNOVO TUDI PAHORJEVA ZAČASNA VILA

Priprave na prenovo hotela so se začele že leta 2017, junija lani so izbrali idejni projekt, februarja letos pa pridobili gradbeno dovoljenje. Energetska sanacija fasade Vile Podrožnik zaradi stavbne dediščine sicer ni možna, bodo pa izvedli hidroizolacijo temeljev.

Do konca leta bo predvidoma končana tudi energetska sanacija Vile Podrožnik, ki je bila, spomnimo, v času prenove predsedniške palače Pahorjeva začasna rezidenca. Kot so pojasnili v generalnem sekretariatu vlade, večjih obnovitvenih del v zadnjih letih ni bilo, treba pa je sanirati dotrajan sistem ogrevanja in zastarelo električno napeljavo. Objekt je tudi le delno klimatiziran, stavbno pohištvo je potrebno obnove, prav tako je nujna toplotna izolacija podstrehe. Uredili bodo tudi prezračevanje kuhinj in obnovili parket. Energetska sanacija fasade zaradi stavbne dediščine sicer ni možna, bodo pa izvedli hidroizolacijo temeljev.

Dela se še niso začela, so pa že izbrali izvajalca. Predvidena vrednost investicije je približno 900.000 evrov, vilo pa naj bi znova odprli januarja prihodnje leto.

Vsi omenjeni protokolarni objekti so v uporabi JGZ Brdo, naročnik javnih razpisov za njihovo obnovo pa je generalni sekretariat vlade.