Več bralcev našega časnika se je v zadnjih tednih obrnilo na naše uredništvo in nas obvestilo, da so ponovno v obtoku zavajajoče pisemske pošiljke podjetja Direktni marketing iz Maribora; včasih je bilo to podjetje Ideal servis, prav tako s sedežem v Mariboru.

Vsem pismom, ki jih od njih prejmete, je skupno to, da vam v njih sporočajo, da ste prejemnik denarnega dobitka v višini nekaj deset tisoč evrov; zneski so v različnih pismih različno visoki. Nato vam čestitajo in zapišejo, da morate, da bi vam izplačali nagrado, poslati obrazec s svojimi podatki, največkrat pa izplačilo nagrade pogojujejo še s tem, da nekaj naročite. Jože T., Zdenka B., Marija O., Viktorija K. in Ana S. so imena samo nekaterih bralcev, ki ste se nam javili, da imate težave s tem mariborskim podjetjem.

»Sem prepričana, da je to nateg. Verjetno ta pisma spet pošiljajo nam, upokojencem, ker menijo, da smo bolj dojemljivi za take zadeve. Meni je dovolj teh potegavščin, že nekajkrat sem v zadnjem času prejela to pošiljko. Bralce pozivam, naj ne nasedajo na take provokativne ponudbe. Naj ne naročajo, ker ne bo prišlo do tistega, kar obljubljajo,« je dejala Ljubljančanka Marija O.

ideal
pk
To je vsebina pošiljke, ki obljublja denarno nagrado v višini 31.000 evrov.

Kdo so

Imate pravico, da zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljajo za pošiljanje pisem. Če vaše zahteve ne upoštevajo, lahko vložite pritožbo na urad Informacijskega pooblaščenca.

Že pred tednom dni smo poročali, da ima omenjeno podjetje Tržni inšpektorat RS v postopkih. Pojasnili so nam, da je izvajalec tovrstnih iger Ideal servis, d. o. o., a da je od leta 2015 izbrisan iz registra, ne obstaja več, da pa to ime na nekaterih pošiljkah še vedno uporablja podjetje Direktni marketing, d. o. o., Maribor, v sodelovanju s podjetjem Brekos, d. o. o., Slovenska Bistrica, oziroma Brekos LTD, Sofija, Bolgarija.

Svetovali so, naj prejemniki pismo odložijo v koš in naj se izogibajo nakupu izdelkov zgolj zaradi obljube nagrade. Dejali pa so tudi, da če bi prejemniki takšnih pošiljk ostali neodzivni in ne bi naročali izdelkov ter vračali pisemskih pošiljk, se ta podjetja ne bi odločala za organizacijo takih nagradnih iger. So pa družbo Direktni marketing, d. o. o., obravnavali že večkrat in zoper njih izdali tudi več ukrepov oziroma prekrškovnih odločb z globo, od katerih nekatere še niso pravnomočne.

Dobro je vedeti

S podjetjem Direktni marketing in njihovimi nagradnimi igrami je seznanjena tudi informacijska pooblaščenka (IP) Mojca Prelesnik. Iz njenega urada so sporočili, da trenutno v zvezi z njimi vodijo dva postopka inšpekcijskega nadzora, ki pa še nista zaključena. »V okviru svojih pristojnosti lahko IP nadzoruje zakonitost izvajanja 72. in 73. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, torej preverja, iz katerih virov je zavezanec pridobil osebne podatke posameznikov ter ali je posameznikom zagotovljena možnost, da od upravljavca osebnih podatkov zahtevajo prepoved uporabe njihovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja,« so razložili.

Samo če dovolite …

Nadalje so pojasnili, da se za neposredno trženje lahko uporabljajo le tisti osebni podatki, ki so pridobljeni iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, pri čemer se lahko brez osebne privolitve za te namene uporabljajo le ime, naslov, telefon, elektronski naslov in številka telefaksa. »Več osebnih podatkov pa se lahko uporablja z osebno privolitvijo. Izvajalec mora neposredno trženje izvajati tako, da posameznika opozori, da lahko kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov, in upravljavec jih ne sme več uporabljati,« pravi IP.

Informacijska pooblaščenka je izpostavila še, da ima vsak možnost, da pri upravljavcu vedno uveljavlja svoje pravice in od njega dobi potrditev, ali se obdelujejo njegovi osebni podatki, dostop do njih ter informacije o namenu obdelave, vrstah osebnih podatkov, komu so bili posredovani, rok hrambe, obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov, obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravice do vložitve pritožbe pri IP, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, ali ni razpoložljive informacije glede vira in ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev.    

Vložitev pritožbe

Zato IP posameznikom, ki se sprašujejo, kako je izvajalec neposrednega trženja dobil njihove osebne podatke in katere, svetujejo, naj se najprej obrnejo na izvajalca neposrednega trženja in pri njem uveljavljajo pravico do seznanitve. Če tako zahtevo zavrnejo ali nanjo ne odgovorijo v enem mesecu, lahko pošljete pritožbo IP, enako, če ne spoštujejo vaše pisne zahteve po prenehanju obdelave za neposredno trženje ali zavrnejo kakšno drugo uveljavljanje pravic.