Alenka Bratušek dlje časa ni učinkovito naslovila očitkov o mobingu, ki ga je izvajala nekdanja glavna inšpektorica za infrastrukturo Sandra Petan Mikolavčič. Peter Gašperšič, predhodnik Bratuškove na ministrstvu, je za ta namen osnoval posebno komisijo, s katero pa Bratuškova ni nadaljevala.

Gordijski vozel je presekala v tednu po evropskih volitvah, saj je Petan Mikolavčičevo razrešila s členom Zakona o javnih uslužbencih, s katerim ministri razrešujejo kadre svojih predhodnikov. Pri tem Bratuškova ni dala nobenega znaka, da Petan Mikolavčičevo razrešuje zaradi njenega trpinčenja inšpektorjev za infrastrukturo.

Razrešena zaradi slabih odnosov

V odgovoru na novinarsko vprašanje so nam na ministrstvu nato pojasnili, da komisija ni ugotovila znakov trpinčenja, še vedno pa ugotavlja, da so na IRSI slabi odnosi in da so zaposleni razdeljeni na dva »tabora« z diametralno nasprotnimi stališči. »Podobno je pokazala anketa zadovoljstva, izvedena med zaposlenimi. Na področju izboljšanja odnosov na IRSI od avgusta 2018 do danes ni bilo vidnega napredka. Zato je ministrica uporabila možnost, ki jo daje 83. čl ZJU,« so dodali na ministrstvu.

Zamenjava po nepotistični liniji?

Na njeno mesto je Bratuškova kot vršilko dolžnosti predlagala žlahtnico Marka Bandellija, ki je moral odstopiti kot kohezijski minister, saj je svoje in ministrstvo Bratuškove razumel kot osebni pašaluk in z grožnjami ustrahoval kandidata za župana Komna.

Gre za Patricijo Furlan Fon, ki je že dolgoletna uslužbenka inšpektorata. Po naših informacijah z inšpektorata je bila pristojna za področje prevozov nevarnega blaga, pri čemer je delala s potencialnimi in dejanskimi strankami pri poslih, ki jih opravlja njen mož. Gre za Damijana Fona, ki je v podjetju Bandelli kot komercialist zadolžen za veleprodajo gradbincem. Furlan Fonova je bila pristojna za koordinacijo inšpektorjev, torej je dostopala do informacij, kdo, kdaj in kje bo inšpiciran.

»Gospa Patricija Furlan Fon je dolgoletna uslužbenka IRSI, ki izpolnjuje vse zakonske in strokovne pogoje za opravljanje funkcije v. d. glavne inšpektorice. Novega glavnega inšpektorja/-ico bomo iskali z javnimi razpisom,« so nam odgovorili glede vprašanj, ali je Furlan Fonova do stolčka prišla zaradi članstva v stranki SAB in povezav z Bandellijem.

»Bratuškova je razrešitev Petan Mikolavčičeve, ki bi jo morala že davno zamenjati, izkoristila za to, da je na njeno mesto postavila svojega človeka,« te zadeve razume naš vir z inšpektorata.

marko bandelli
STA
Bandelli ohranja in širi svoj vpliv. Naši viri iz inšpektorata sumijo, da bo njegovo podjetje predhodno obveščeno o načrtovanih inšpekcijah pri prevozu nevarnega tovora.

Furlan Fonova prijavljena na KPK

Naš vir dokazov o tem, da bi iz inšpektorata uhajale informacije o načrtovanih inšpekcijah, nima, vendar poudarja, da so na navedena dejstva bili opozorjeni nadrejeni Furlan Fonove. »To ni ravno okusno, ko se greš nadzornika ali inšpektorja. Teh stvari ne smeš mešati,« poudarja vir iz inšpektorata in ocenjuje, da zaradi tega trpi ugled inšpektorjev. »Na terenu nam inšpiciranci očitajo, da je inšpektorat povsem skorumpiran. Na to pa jim ob takšni kadrovski politiki dejansko ne morem ničesar odvrniti,« dodaja vir, ki nas je obvestil tudi o tem, da je bila zoper Furlan Fonovo podana prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

KPK prejela prijavo in jo posredovala naprej

Na KPK so potrdili, da so letos prejeli anonimno prijavo, »v kateri so navedeni očitki o domnevnih spornih ravnanjih inšpektorice Patricije Furlan Fon, ki opravlja nadzor nad prevozniki tovora v cestnem prometu. V okviru obravnave predmetne zadeve je bilo ugotovljeno, da gre za prijavo, iz katere ne izhaja, da so navedbe v njej verodostojne oziroma navedbe iz prijave ne dajejo podlage za resen sum kršitve iz pristojnosti komisije«.

Kljub temu je vsaj del informacij bil zanimiv, saj se je KPK odločila prijavo posredovati naprej. »Hkrati je bilo na podlagi predhodnega preizkusa ugotovljeno, da prijava vsebuje relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov. Skladno z ugotovitvami je bila zadeva zaključena z Uradnim zaznamkom o zavrnitvi obravnave prijave in odstopu prijave pristojnemu inšpektoratu,« so dodali.