Bralec časnika Delo je od fizične osebe kupil rabljen osebni avtomobil, zanj plačal tržno ceno in ga tudi registriral. Po dveh letih, pri tretji registraciji pa so ga pri postopku zavrnili, ker naj bi bil avtomobil ukraden. Policijska preiskava je pokazala, da je bilo vozilo vpleteno v zavarovalniško goljufijo v Italiji, v njej pa ni bil udeležen niti bralec niti oseba, ki mu je avto prodala. Po končani preiskavi so avtomobil sicer vrnili bralcu in lahko ga je ponovno registriral, a vozilo je še vedno na seznamu ukradenih vozil. Na policiji so mu svetovali, naj se z odvetniki obrne na Italijo, a se je uprl in izrazil pričakovanje, da se bo za izbris s seznama ukradenih vozil v Italiji potegovala policija. 

Policija je lani v Sloveniji iskala 576 ukradenih vozil. Našli so jih 205. Večji del vozil po tatvini razstavijo in dele uporabijo za popravilo poškodovanih vozil oziroma jih prodajo prek spleta. Del ukradenih vozil po tatvini prepeljejo v tujino, predvsem v države vzhodne Evrope, kjer pa vozila prav tako najpogosteje razstavijo. 

Administrativne napake

Portal Slo-Tech, največji slovenski računalniški portal, je v svoji raziskavi križal podatke iz registra ukradenih vozil slovenske policije in registra registriranih vozil in naletel na 129 registriranih vozil, ki so bila v Sloveniji kot ukradena zavedena v registru leta 2014 ali kasneje. Ob tem se poraja vprašanje, ali to pomeni, da na slovenskih cestah vozijo registrirana ukradena vozila in ali je to posledica nenatančnosti policijskih podatkov. Na policiji so za Slo-Tech pojasnili, da je prišlo do administrativne napake pri delu policistov ali administrativnega osebja. 

Omenjene napake pa naj ne bi vplivale na neposredno operativno delo policije in iskanje vozil, saj je bila napaka le na seznamu, objavljenem na spletni strani, so za Slo-Tech povedali na policiji. O vseh zaznanih nepravilnostih so obvestili policijske enote, ki bodo v sodelovanju z upravljavci baz preverili zapise v evidencah policije in na seznamu ukradenih motornih vozil, ki je objavljen na spletni strani policije. Z uporabo programskih orodij in logičnim nadzorom bodo preverili morebitne dodatne nepravilne vnose motornih vozil, ugotovili vzroke napak in jih odpravili. 

Le "informativne narave"

Kupci se na policijski seznam ukradenih vozil kljub vsakodnevnemu osveževanju očitno ne morejo zanesti. Ko so iz portala Slo-Tech na to opozorili pristojne, so na policiji ob seznam ukradenih vozil dodali opozorilo, da gre za seznam s podatki informativne narave. 

Na agenciji za varnost prometa so za Delo zatrdili, da ob vsakem postopku, ki ga izvajajo v evidenci registriranih vozil, preverjajo tako slovensko kot tudi EU bazo ukradenih vozil. "Če gre za vozilo, ki je v bazi ukradenih vozil, so vsi postopki s takim vozilom onemogočeni. Referenti, ki izvajajo postopke registracije, se morajo v takem primeru obrniti na policijo, saj je področje ukradenih vozil v pristojnosti policije," so še dodali na agenciji.