Ker občina ni soglašala s statusnim preoblikovanjem podjetja ene izmed ptujskih zobozdravnic, se je ta po 43 letih dela s 1. aprilom upokojila. Prepričana je, da je bila njena vloga zavrnjena zaradi lobijev in politike. Meni, da ni naključje, da bo program prevzel Zdravstveni dom (ZD) Ptuj. Celo več: občina naj bi kršila zakonodajo, ker ni objavila razpisa.

»Leta 2016 sem na ptujsko občino podala vlogo za spremembo koncesije, ker sem želela spremeniti status podjetja iz s. p. v d. o. o. Da bi lahko to storila, pa sem potrebovala soglasje občine za spremembo koncesije. Kot d. o. o. ne odgovarjaš s svojim premoženjem in glede na to, da je čas, ko se ljudje radi tožijo, se mi je to zdelo smiselno. Pri tem nisem pričakovala težav, večina kolegov je uspela pri spremembi. A sem dobila zavrnjeno vlogo,« pravi zobozdravnica Cvetka Potočnik Leber. Nato je najela odvetnika. Tudi vse prošnje, ki sta jih spisala skupaj, so bile zavrnjene. Ker je septembra 2017 začel veljati nov Zakon o zdravstveni dejavnosti, ji je bila dana utemeljitev, da to sploh ni v skladu z zakonom: »Istočasno pa je občina kolegici dovolila, da je prevzela še eno ambulanto, s podjetjem, ki je registrirano kot d. o. o.«

Prepričana je, da je bil interes vodstva ZD Ptuj, da ji spremembe ne dovolijo. Sumljivo se ji namreč zdi, da so v le nekaj dneh po tem, ko je vrnila koncesijo, zaposlili novega zobozdravnika, pa čeprav naj bi jih bilo na trgu malo: »Očitno so se dogovorili že prej. Če bi objavili razpis, bi se tudi zobozdravnik, ki sem ga sicer nameravala zaposliti v svoji ambulanti, lahko prijavil.«

Občina: Razpis ni bil potreben

zdravstveni dom Ptuj
STA
V ZD Ptuj so prepričani, da delajo dobro.

Kot trdi Potočnik Leberjeva, postopek ni bil izpeljan pravilno. Po njenem bi občina po tem, ko je sama vrnila koncesijo, morala objaviti razpis in šele nato izbrati koncesionarja, ne pa programa, ki ga je izvajala ona, preprosto podeliti Zdravstvenemu domu Ptuj.

Na občini to zavračajo: »Razpis za podelitev koncesije konkretnega programa ni bil objavljen, saj zakon govori, da se koncesija podeli, če občina ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. V konkretnem primeru bo zobozdravstveno varstvo odraslih oziroma program koncesije, prej dodeljen zobozdravnici Potočnik Leber, opravljal ZD Ptuj, zato razpis za podelitev koncesije ni bil potreben.«

Odločitev občine naj bi bila skladna tudi z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, ki določa, da se bo prvenstveno okrepilo javno zdravstvo in hkrati vzpostavil transparenten sistem podeljevanja koncesij. »O vsaki zadevi se odloča posebej. MO Ptuj je prejela po letu 2013 tri vloge za statusno preoblikovanje, nobeni ni ugodila. Preskrbljenost prebivalstva se s preoblikovanjem ne bi povečala,« še pojasnjujejo na MO Ptuj.

Da razpis ni bil potreben, trdi tudi direktorica ZD Ptuj Metka Petek Uhan. Prepričana je, da so sledili zakonu, zavrača pa namigovanja, da je lobirala na občini in da je bilo vse skupaj dogovorjeno že prej.

Potočnik Leberjeva: Dobro poznam razliko

Potočnik Leberjeva bi sicer morala imeti šestmesečni odpovedni rok, a se je dogovorila, da se ta izteče prej. Prvega aprila letos se je upokojila, bo pa predvidoma konec maja začela ponovno delati. Odprla bo namreč samoplačniško ambulanto. Doslej je imela 1675 pacientov, kartoteke vseh so že poslali v ZD Ptuj. Pacienti imajo seveda prosto izbiro, da izberejo želenega zobozdravnika.

»Ta odločitev občine je prispevala k temu, da je en koncesionar manj. Bo občina pobrala vse koncesije in dovolila, da se vse prenese na javno zdravstvo? Delala sem v zdravstvenem domu in zdaj 22 let kot koncesionarka, dobro poznam razliko. Naši pacienti so, upam si trditi, povečini bolj zadovoljni,« vztraja zdaj že upokojena zobozdravnica. Moti jo tudi, da bo program izvajal ptujski ZD, ki naj ne bi lani opravil zobozdravstvenega programa v celoti: »Nimajo kadra, prostorov, jemljejo pa koncesionarjem, ki smo si sami opremili ambulante. V manjših občinah so veseli koncesionarjev. V ptujski sem jaz prva, ki so ji vzeli koncesijo oziroma sem jo bila primorana vrniti. Pacienti bodo hodili na Hrvaško in denar še pogosteje nosili tja, predvsem zaradi politike in lobijev.«

»Ni lepo, da pljuvajo«

V ZD Ptuj je zaposlenih 14 zobozdravnikov, od tega sta dva specialista. Vodja zobozdravstvene službe je Tatjana Tantegel, ki o zapletih s koncesijo omenjene zobozdravnice pravi: »Koncesije niso zasebna last, to je družbena lastnina. Ni pa lepo, da nekateri koncesionarji pljuvajo po nas. Vsi delamo za dobrobit pacientov. Nam se je ponudila možnost, da razširimo program, in smo jo zagrabili z obema rokama.«