Nekateri člani odbora so pohvalili Pozničev pogum, da se bo po odstopu nekdanjega ministra za kulturo Dejana Prešička, ki se je soočil z očitki mobinga in zlorabe položaja, podal v "to kačje gnezdo", kot je trenutno stanje na ministrstvu opisal član odbora Zmago Jelinčič (SNS).

Poznič je med drugim izpostavil sprejem t. i. zakona o kulturnem evru. S tem bi v naslednjem obdobju omogočil "ne le gašenja požarov, kar se tiče zanemarjene infrastrukture in nekaterih nujnih ukrepov", ampak tudi da se "približamo vsemu, kar se na kulturnem področju glede digitalizacije na vseh področjih dogaja v Evropi".

Kot drugo veliko nalogo letošnjega leta je izpostavil pripravo in sprejetje nove medijske zakonodaje. Kot je poudaril, se obstoječi medijski zakon ne dotika vseh novih tehnologij in novih možnosti komuniciranja ter medijskega podajanja vsebin, ki ga prinašajo. Zato bodo pripravljeni medijski zakon nadgradili z novimi vsebinami ter v njem tudi omejili sovražni govor, kar sedaj ni sankcionirano niti na medmrežju niti druge. Sam pričakuje, da lahko strokovna skupina takoj prične z delom in da lahko v kratkem pripravijo temeljit predlog.

Tretja velika naloga pa je priprava in sprejem Nacionalnega programa za kulturo za naslednje obdobje. Po njegovih besedah gre za zelo zahtevno nalogo, a ne vidi razloga, zakaj je ne bi uspešno rešili ob sodelovanju in s pogovorom, morda tudi skozi princip dialoških skupin, ki je bil uspešno uporabljen pri pripravi možnih rešitev zakonodaje glede reševanja statusov samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij.

Kandidat za ministra za kulturo meni, da se je v zadnjih letih izkristaliziralo nekaj temeljnih nalog, "ki jih moramo začeti jemati zelo resno ter skozi dialog in poglobljen družbeni konsenz vzpostaviti obliko poti, po kateri bomo lahko napredovali in se ohranili kot zelo posebna, majhna skupnost" v spreminjajoči se Evropi.

To pa so "debirokratizacija celotnega polja, poenostavitev postopkov sprejemanja odločitev in prevzemanje odgovornosti". To so po njegovih besedah tudi usmeritve, po katerih naj bi se v prihodnjih mesecih vzpostavilo ministrstvo, da se tam ustvari ekipa, "ki bo pripravljena na delo in ki bo prevzemala odgovornost".

Navzkrižje interesov?

Že pred današnjim zaslišanjem na matičnem odboru pa se se v medijih pojavili očitki, da bi lahko bila Pozničeva kandidatura za ministra za kulturo v navzkrižju interesov, saj je Poznič direktor zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki se je prijavil na razpis za sredstva, ki jih dodeljuje ministrstvo za kulturo.

Delavski dom Trbovlje se je namreč pod njegovim vodstvom prijavil na razpis Mreža raziskovalni umetnosti in kulture. Na voljo je devet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, ki jih bodo za multimedijske projekte razdelili dvema zavodoma.

Poznič je zato, preden se je predstavil članom odbora, prebral izjavo, v kateri je poudaril, da se bo, kolikor bo potrjen za ministra, takoj izločil iz vseh postopkov, ki v zvezi s tem potekajo na ministrstvu.

Kolikor mu je znano, je ministrstvo za kulturo tudi na komisijo za preprečevanje korupcije poslalo zaprosilo za usmeritve, kako ravnati ob njegovi morebitni potrditvi. Izrazil je prepričanje, da je pred končno odločitvijo glede konflikta interesov potrebno počakati na odgovor komisije, ter zagotovil, da bo v celoti upošteval njeno mnenje in ravnal v skladu z njenimi usmeritvam.