Poklici v uniformah so gotovo nekaj posebnega. Poleg tega, da označujejo pripadnost podjetju ali organizaciji, uniforme večkrat prinašajo določena pooblastila ali pa označujejo ljudi s posebnimi znanji. Čeprav na splošno velja, da smo ljudje včasih uniforme veliko bolj spoštovali kot danes, lahko zapišemo, da večina ljudi, ki jih nosi, svoj poklic jemlje kot poslanstvo, ki se mu posvečajo tudi, ko so drugi prosti, v vseh izmenah, v vsakem vremenu, nekateri tudi na račun lastne varnosti ali zdravja. Koliko so torej vredni poklici v uniformah?

Vojak

vojak
STA
Uniformo in ostalo opremo vojaku zagotovi Slovenska vojska.

Vstopna bruto plača vojaka je v letu 2018 znašala 1003,54 evra. Bruto plača ne zajema povračila za prevoz in prehrano. Ob tem so vojaki Slovenske vojske upravičeni še do dodatkov, kot so položajni dodatek, če opravlja dolžnost vodje skupine, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost – po petih letih dela na vojaški dolžnosti, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, dodatek za manj ugodne delovne razmere, dodatek za povečan obseg dela, če do tega pride, dodatek za delo prek polnega delovnega časa. Uniformo in ostalo opremo vojaku zagotovi Slovenska vojska.

Policist

policist
STA
Okvirna ocena za zimsko/letno uniformo z oborožitvijo je okoli 3500 evrov.

Po novem je izhodiščni plačni razred za policiste, ki so zaključili dvoletno izobraževanje na visoki policijski šoli, 27. plačni razred, kar pomeni 1.220,940 evrov bruto. Če mu dodatki pripadajo, lahko policist prejme še dodatek za nočno, nedeljsko, praznično ali nadurno delo. Pripada mu tudi dodatek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Okvirna ocena za zimsko/letno uniformo z oborožitvijo je okoli 3500 evrov, brez zaščitne in varovalne opreme.

Pravosodni policist

pravosodni
STA
Celotna uniforma (splošna oblačila, obutev, zimski dodatki, drugi deli uniforme, oprema za vzdrževanje telesne pripravljenosti) stane 2339,5 evra.

Osnovna plača pravosodnega policista na dan 1. januar 2019 je znašala 1085,43 evra bruto oziroma neto okvirno 720–740 evrov. Pravosodni policisti prejmejo še dodatke k plači, kot jih določata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in kolektivna pogodba za javni sektor. Med njih prav tako spadajo dodatki za stalnost zaposlitve, dodatki za delovno dobo in dodatki za nočno, nedeljsko, praznično ali nadurno delo.  Uniformo pravosodnega policista zagotovi delodajalec – Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Celotna uniforma (splošna oblačila, obutev, zimski dodatki, drugi deli uniforme, oprema za vzdrževanje telesne pripravljenosti) stane 2339,5 evra. V ta strošek niso všteti deli specialne opreme.

Sprevodnik na vlaku

sprevodnik
Bobo
Skupna cena je 500 evrov z DDV.

Osnovna plača sprevodnika znaša 826,18 evra bruto, povprečna pa 1661,70 evra bruto. Uslužbenec na delovnem mestu sprevodnik je upravičen do dodatkov skladno s kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa, kar pomeni, da prejme dodatek za nadurno delo, dodatek za stalnost, dodatek za skupno delovno dobo, dodatek za izmensko delo, dodatek za posebne delovne razmere in dodatek za delo na terenu, ki vključuje tudi delo na vlaku. Uniforme (letno in zimsko ter dva para čevljev) sprevodnikom zagotovi delodajalec. Skupna cena je 500 evrov z DDV.

Pismonoša

poštar
Arhiv podjetja
Do službene obleke in osebne varovalne opreme je upravičenih okoli 3000 zaposlenih.

Okvirna povprečna neto plača pismonoše z 10-letno delovno dobo brez dodatkov znaša 753,35 evra neto. Pismonoša je upravičen tudi do dodatka za delovno dobo in dodatka za sobotno delo, nočno delo ter neugodne vplive okolja. Tako je povprečna neto plača v letu 2018 znašala 891,95 evra. Iz Pošte Slovenije so nam sporočili tudi, koliko so pismonoše v povprečju dobivale za malico in prevoz: 118,55 evra za prevoz in 69,63 evra za malico. Tako je skupaj z dodatki in nadomestili povprečna neto plača pismonoše v letu 2018 znašala 1080,13 evra. Strošek službene obleke, obutve in druge osebne varovalne opreme, ki jo zagotovi delodajalec in s katero opremlja zaposlene v dostavi (motoristična čelada, rokavice ...), je določen glede na delovno opravilo: dostava z motorjem in avtomobilom 1003 evre z DDV, dostava s kolesom ali peš 744,80 evra z DDV. Do službene obleke in osebne varovalne opreme je upravičenih okoli 3000 zaposlenih.

Gasilec

Gasilci glede na kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva spadajo v 24. plačni razred, kar pomeni, da je njihova izhodiščna plača 1.085,43 evra bruto. Gasilci prejmejo še dodatek za minulo delo, dodatek za izmensko delo, dodatek za delo ponoči in ob dela prostih dneh ter za nadurno delo in dodatek za stalno pripravljenost. Opremo morajo zagotoviti gasilske brigade, ob tem da je oprema gasilca znaten strošek: do 2000 stanejo ognjevarne hlače in jakna, čevlji okoli 300 evrov, rokavice 100 evrov in čelada 200 evrov.