Predlog za Rozmanovo razrešitev je že obravnavala vladna komisija za administrativne zadeve in imenovanja, predvidoma v četrtek pa ga bo obravnavala še vlada.

Pikalo, ki je Rozmana sam predlagal na čelo inšpektorata v svojem prvem mandatu, je danes dejal, da se mu danes ta odločitev ne zdi več tako dobra. "Gre za zadevo, ki je tlela dlje časa. Od zunaj sem opazoval delo kot starš in nisem bil najbolj zadovoljen," je med drugim dejal.

Spomnil je, da se je v zadnjem času "zgodilo kar nekaj zadev", na katere sicer niso imeli vpliva, so pa načenjale ugled sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Tako bodo namesto Rozmana na čelo inšpektorata najprej s pooblastilom imenovali nekoga z ministrstva, "v drugi fazi pa poiskali nekoga, ki bo uvedel sistemske spremembe", je napovedal Pikalo. "Postopki so predolgi, prezapleteni, včasih se vlečejo nerazumljivo dolgo. Zato potrebujemo sistemske spremembe," je dejal, ob tem pa izpostavil, da ne smejo biti rokohitrske, morajo pa sistem narediti bolj učinkovit.

Ministru se zdi "simpatična" tudi ideja o povezavi inšpektorata in zavoda za šolstvo. "Ne vem, zakaj ne bi skupaj opravljala inšpekcijskega procesa inšpektor in svetovalec zavoda," je med drugim izpostavil.

Dodal je še, da je treba racionalizirati predpise, postopke pa decentralizirati. Vizijo inšpektorata vidi v preoblikovanju tako, da inšpektorat ne bo zgolj prekrškovni organ, ampak tudi zunanje evalvatorsko telo, ki bi skrbelo za kakovost izobraževalnega procesa. Kot je pojasnil minister, si želi več podpore in svetovanja staršem, ravnateljem in učiteljem.

Podobno si Pikalo želi tudi za Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki bi po njegovi oceni morala več poudarka dajati svetovanju za kakovost v visokem šolstvu, "ne pa, da je nek birokratski organ, ki kljuka opravljene zadeve". S tem ni, kot je pojasnil v odgovoru na novinarsko vprašanje, napovedoval zamenjav na čelu agencije, ampak je želel pripomoči k temu, da bi se debata o načinu zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti v visokem šolstvu primerno razvila.

Mediji so v zadnjem času vlogo inšpektorata izpostavljali predvsem v dveh primerih, ki sta odmevala, in sicer pri razkritju neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki ter pri obravnavi ravnanja nekdanjega ravnatelja ljubljanske osnovne šole Dušana Merca, ker je leta 2014 dvema učencema preprečil vstop v šolo, ker naj bi spolno napadla sošolki.

Posameznih primerov Pikalo danes sicer ni želel komentirati, saj je ministrstvo drugostopenjski, pritožbeni organ in bi s svojim komentarjem lahko "okužil" postopek.