Kazalnik bolniške odsotnosti kaže splošno zdravstveno stanje in zmožnost za delo zaposlenih in samozaposlenih prebivalcev. Najdaljše bolniške odsotnosti, skoraj 20 dni, so zabeležili na Koroškem, najkrajše pa na Gorenjskem, kjer so bolniške odsotnosti v povprečju dolge 12,6 dni, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Poleg objektivnih bolezenskih težav na individualno odločitev za bolniško odsotnost vpliva zapleten preplet dejavnikov, kot so razmere na delovnem mestu, vključno z medsebojnimi odnosi in organizacijo dela, družinske in osebne okoliščine, obseg pravic v sistemu socialnega zavarovanja in tudi razmere na trgu delovne sile.

Ob tem so na NIJZ izpostavili, da lahko izrazito starejša starostna struktura delovno aktivnih prebivalcev in težki delovni pogoji v določenih gospodarskih dejavnostih prispevajo k večji bolniški odsotnosti neodvisno od dejavnikov lokalnega okolja.

Bolniška odsotnost je prikazana s povprečnim številom koledarskih dni nezmožnosti za delo na delovno aktivnega prebivalca. Upoštevani so dnevi, ki jih osebni zdravniki vpišejo na potrdilo o zdravniško opravičeni odsotnosti z dela. Vključeni so dnevi bolniške odsotnosti zaradi bolezni, poškodb, nege otrok in drugega.

STA objavlja tabelo s podatki o dnevih bolniške odsotnosti delovno aktivnih prebivalcev za leto 2016 po regijah. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je razmerje med skupnim številom dni bolniške odsotnosti prebivalcev in številom vseh delovno aktivnih prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

regija              dnevi
----------------------------------------
Pomurska              16,5
Podravska             14,8
Koroška              19,8
Savinjska             15,5
Zasavska              18,6
Posavska              14,8
Jugovzhodna Slovenija       16,0
Osrednjeslovenska         12,8
Gorenjska             12,6
Primorsko-notranjska        14,1
Goriška              13,6
Obalno-kraška           13,5
----------------------------------------
Slovenija             14,4

Vir: NIJZ