Koprska občinska volilna komisija (OVK) je v celoti zavrnila tako ugovor Borisa Popoviča kot ugovor Aleša Bržana, je po seji povedal predsednik OVK Miloš Senčur. Število glasov se je sicer spremenilo, ne pa tudi izid, tako da Bržan ostaja župan.

OVK je z zasedanjem začela v popoldanskem času, odločanje pa se je zavleklo pozno v noč. 

Predsednik OVK Senčur je javnosti večkrat v večernih urah pojasnjeval, da odločitev komisije še ni znana, saj da OVK še preverja utemeljenost navedb "in ko bo prišla do konca, bo tudi lahko sprejela odločitev, ki bo nedvoumna". In to se je očitno zgodilo 30 minut pred rokom, ob 23.30 uri.

Kaj se je dogajalo

Navedbe o domnevnih nepravilnostih so se sicer nanašale na 16 različnih volišč. Ponekod je šlo za domneve, da je volilni odbor napačno prešteval tako prejete kot oddane glasovnice, zato je moral OVK v sodelovanju s predsednikom volilnega odbora ponovno prešteti vpisane v volilni imenik, tiste, ki so glasovali, ter število glasov in glasovnic, ki jih je prejel posamezni kandidat. 

Popovičev odvetnik Franci Matoz pa je bil s potekom obravnave ugovora zadovoljen: "Do sedaj se moje navedbe, vsaj v večjem delu, potrjujejo, tako da pričakujem, da bodo napake, ki smo jih očitali oz. nepravilnosti, tudi na koncu ugotovljene." 

Obe strani optimistični

Popovič je pred sejo medijem povedal, da pričakuje, da bo OVK ugodil njegovemu ugovoru. Matoz pa je tedaj dodal: "Pričakujemo, da se vse glasovnice še enkrat preštejejo, preverijo, in da bo vsak dvom odpravljen." Če bo komisija zavrnila ugovor, bodo o nadaljnjih korakih razmislili po tem, ko bo OVK svojo odločitev obrazložila. Sicer pa je Matoz dodal, da ne gre za nezaupanje v delo volilnih odborov, ampak za verjetnost, da glede na število vseh glasovnic in na tesen izid pride do napak "in zato je bolje odpraviti vsak dvom".

Na seji OVK so bili tudi zaupniki Aleša Bržana, ne pa tudi sam Bržan. Ta je sicer medijem v kratki izjavi izrazil prepričanje, da bo OVK odločila skladno z zakoni in sprejela odločitev, "kot mora biti". 

"Kar se mene tiče, so volitve zaključene in upam, da so vsi razumeli, da je volilna kampanja šla že mimo in da je čas, da se vse skupaj malo umiri," je dodal. Čeprav sam ni seznanjen z vsebino Popovičevega ugovora, razen prek medijev, Bržan je menil, da ponovnega štetja ne bo: "Mislim, da je ponovno štetje mogoče sicer samo na podlagi izrednih razmer v skladu z zakonom in da te razmere niso bile izpolnjene."