Na tapeti naj bi bili predvsem nekdanji dekani in prodekani. Z zadevo se zdaj ukvarja tožilstvo.

Revizija

Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič je konec januarja od novega dekana filozofske fakultete Romana Kuharja dobil informacijo o sumu nekaterih neupravičenih izplačil zaposlenim na tej fakulteti. Rektor je zato odredil interno revizijo na fakulteti. Končno poročilo revizije je Papič prejel 3. septembra. Zaključki revizije so bili takšni, da jih je že naslednji dan posredoval v obravnavo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.

Višina domnevno neupravičenih izplačil naj bi se skozi leta spreminjala, nazadnje pa naj bi dekanica po podjemni pogodbi mesečno prejemala po 1000 evrov bruto, prodekani pa po 500 evrov. 

Kuhar naj bi na sume nepravilnosti naletel, ko je konec lanskega leta prevzel posle od svoje predhodnice Branke Kalenić Ramšak. Med pogodbami o zaposlitvi na dekanskem delovnem mestu naj bi naletel tudi na podjemno pogodbo z mesečnim zneskom tisoč evrov.

Za isto stvar plačani dvakrat

Višina domnevno neupravičenih izplačil naj bi se skozi leta spreminjala, nazadnje pa naj bi dekanica po podjemni pogodbi mesečno prejemala po 1000 evrov bruto, prodekani pa po 500 evrov. Fakulteta naj bi jim prek podjemnih pogodb izplačevala dodatek za opravljanje funkcije, čeprav so bili do kompenzacij za opravljanje funkcije upravičeni že po drugih poteh v okviru svojega rednega delovnega razmerja. Dekani in prodekani so, denimo, delno razbremenjeni pedagoških obveznosti.

Dekani in prodekani naj bi bili torej za isto stvar plačani dvakrat. Tako naj bi na svoje bančne račune v desetih letih po okvirnih preračunih postopoma prelili približno pol milijona evrov, smo poročali.

Predstojniki oddelkov in njihovi namestniki

Drugi del domnevnih nepravilnosti, odkritih v reviziji, naj bi se nanašal na predstojnike oddelkov in njihove namestnike, ki so prav tako upravičeni do položajnega dodatka. Tudi njim naj bi fakulteta dodatek za opravljanje funkcije napačno izplačevala prek podjemnih pogodb, a naj bi leta 2015 pod vodstvom Kalenić Ramšakove s to prakso prenehala. Bistvenega oškodovanja naj v primeru predstojnikov in njihovih namestnikov ne bi bilo, saj naj v tem primeru ne bi bilo dvojnih izplačil. Šlo naj bi le za napačen način izplačevanja.

Ponudila odstop

Prorektorica Kalenić Ramšakova je rektorju Papiču danes ponudila odstop, on pa ga je sprejel, piše Dnevnik. Kakor tudi, da bo Kalenić Ramšakova svojo nedolžnost dokazovala po sodni poti.