Sindikat upokojencev opozarja na primere, ko ima oseba pravico do pokojnine, a ji pokojninski zavod ne odmeri akontacije pokojnine, kadar ni mogoče določiti višine pokojnine ali dokončati postopka. Zavod pozivajo, da upravičencem takoj odmeri akontacijo. Na zavodu pa zagotavljajo, da si prizadevajo rešiti zahtevke v najkrajšem možnem času.

"Ne glede na zakonske roke, ki so opredeljeni v teh postopkih in lahko trajajo tudi do šest mesecev, nihče ne sme ostati brez socialne varnosti," so zapisali v Sindikatu upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Sklicujejo se na člen zakona, ki ureja akontacijo. V skladu z njim se takrat, ko se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine, njene višine pa ni mogoče določiti ali ni mogoče končati postopka zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, zavarovancu začasno izplačuje akontacija.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je po navedbah sindikata v različnih območnih enotah obravnaval vloge na enak način in ni izdal naloga za izplačilo akontacije. To je storil kljub temu, da je bilo jasno, da bo postopek trajal dlje časa zaradi pridobitve potrebnih podatkov za izračun višine pokojnine, so opozorili.

"Ljudje v tem času ostanejo brez socialne varnosti, zdravstvenega zavarovanja in sredstev za preživljanje, prepuščeni sami sebi ali družinskim članom, če jih ti lahko preživljajo," so navedli. Takšno ravnanje zavoda je po njihovi oceni nedopustno.

Na Zpizu po drugi strani poudarjajo, da si prizadevajo, da bi bili zahtevki strank rešeni v najkrajšem možnem času oziroma vsaj znotraj zakonskih rokov. "Kljub temu se lahko zgodi, da odločba ne more biti izdana v roku," so pojasnili. Običajno pride do tega takrat, ko zavod ne razpolaga z vsemi podatki, ki so za izdajo odločbe potrebni, so dodali.

Zakaj je v konkretnih primerih prišlo do zamude, iz navedb v dopisu sindikata ne morejo pojasniti. Glede na to predlagajo, da jim posredujejo podatke o konkretnih zadevah, da jih bodo lahko preverili in ustrezno ukrepali.