Po ugotovitvah inšpektorata na prvi stopnji naj bi Kemis in Nanut kot odgovorna oseba opustila dolžno nadzorstvo, med drugim poroča Dnevnik.

Kemis naj bi tako kršil okoljevarstveno dovoljenje, ker ni zagotovil zajema gasilskih vod in razlitih nevarnih snovi, zaradi česar je prišlo do okoljske škode v potoku Tojnica. Poleg tega naj bi okoljevarstveno dovoljenje kršil tudi, ker na dan inšpekcijskega pregleda konec maja 2017 ni zagotovil obratovanja v skladu z dovoljenjem, saj niso ustavili naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. V okoljevarstvenem dovoljenju namreč piše, da mora upravitelj ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Območna enota inšpektorata je  ugotovila tudi eno kršitev zakona o varstvu okolja, ker Kemis med 15. majem lani, ko je prišlo do požara, in 23. majem ni obvestil ministrstva za okolje in prostor o neposredni nevarnosti za nastanek okoljske škode.

Prvostopenjski inšpektorat je obema naložil opomin in globo, Kemisu v višini 265.000 evrov, Nanutu pa v višini 12.500 evrov.

Vložila sta pritožbo

Kemis in Nanut pa sta se po poročanju Dnevnika že pritožila inšpektoratu za okolje in prostor. Če bo odločitev postala pravnomočna, pa ni znano, ali bo v tem primeru sledil tudi odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

Območna enota inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici je prekrškovni postopek začela lani poleti, odločbo pa je po letu dni izdala v začetku junija letos, še poroča Dnevnik.