Gospod Franc B. je bil dolga leta obrtnik. Kot avtoprevoznik si je kruh služil več kot trideset let. Ker v petdesetih letih prejšnjega stoletja obrtniki niso imeli druge možnosti, si je mirno starost želel zagotoviti z vplačili v Sklad obrtnikov in podjetnikov. Redno je vsak mesec vplačeval vse od ustanovitve sklada leta 1956 pa do leta 1991, ko se je invalidsko upokojil.

85 evrov znaša povprečna pokojnina, ki jo izplačuje SOP.

13.000 članom SOP se bodo jeseni znižale pokojnine.

Čudna računica

Tisti, ki so v sklad vplačevali od samega začetka, po zaslugi svojih vložkov danes prejemajo dodatek k pokojnini: naš avtoprevoznik celih 72 evrov. Ker je zaradi invalidnosti nezmožen običajne komunikacije, se je na nas obrnila njegova žena: »Ko je začel prejemati pokojnino leta 1991, je ta znašala približno polovico državne pokojnine, danes pa komajda 15 odstotkov. Odkar so vrednost mesečnega prejemka preračunali v evre, se to ni uskladilo niti enkrat.« Gospa je jezna: »Ko si mlad in močan, še pomisliš ne, da bi te to lahko doletelo. Plačuješ in misliš, da boš na stara leta preskrbljen, zdaj pa nimamo niti za dostojno življenje.«

PLAČEVALI DVOJNO

Vsi člani SOP so vplačevali sredstva tako v blagajno ZPIZ kot SOP. Obrtniki v določenem obdobju niso smeli biti vključeni v pokojninsko in zdravstveno varstvo in so te stroške plačevali sami. To krivico bi morala povrniti refundacija, ki so jo uzakonili leta 2000, a so jo z letom 2016 praktično ukinili.

Iščejo odgovore

Po pojasnila se je večkrat obrnila tudi na sklad, kjer pa je naletela na gluha ušesa, in kot pravi, aroganco. »Ko sem se zglasila na skladu osebno in jih želela opozoriti na napake v njihovi evidenci, so mi dobesedno pokazali vrata,« nam potarna. V enem izmed pisnih odgovorov so celo zapisali, da so moževa vplačila v 34 letih plačevanja pretvorili v marke in nato v evre, da je mož vplačal vsega 6939 evrov ter da je do danes prejel že več kot 11.000 evrov pokojnin, in dodali: »To je 1,67-krat toliko, kot ste vplačali. Pokojnino boste prejemali še ...«, pri čemer so še namignili, da naj bo družina avtoprevoznika srečna, da dobi, kolikor dobi. Mogoče bi jih moral kdo spomniti, da so ob tem pozabili na 34 let obresti, če ne še kaj drugega.

Denarja ni

Vloga Sklada obrtnikov in podjetnikov se je z leti spreminjala, glede na vse, kar se je z njim dogajalo, pa je videti, kot da vsakokratna, bodisi jugoslovanska bodisi slovenska oblast ni vedela, kaj bi z njim. Bojan Jean, današnji predsednik uprave SOP, nam je povedal, da drži, da se pokojnine niso usklajevale oziroma višale vse od leta 2000. Ob tem je razložil: »Viri za izplačilo pokojnin 'starih' poklicnih pokojninskih zavarovanj so premije, že zbrana SOP-ova lastna sredstva in refundacija države. SOP mora te vire razporediti tako, da bo lahko izplačal pokojnine vsem generacijam upokojencev, tudi tistim, ki so danes še aktivni. Ker vseh sredstev še vedno ni dovolj, je eden od ukrepov ta, da SOP ne zvišuje pokojnin, sicer bi bil primanjkljaj še večji

Bojan Jean
STA
Bojan Jean

Slabe novice

In namesto da bi naš avtoprevoznik in njegova žena lahko upala, da jima bo prihodnost vseeno prinesla kakšen evro več v žepu, sta lahko le še bolj zaskrbljena. Jeseni se namreč obeta celo krepko znižanje pokojnin, ki jih izplačuje SOP. »Pravice se bodo sorazmerno znižale vsem članom, tako upokojenim kot aktivnim. Upokojenim pokojnine, aktivnim pa evidenčna stanja polic, ki so osnova za odmero. Prva ocena je, da približno za 25 odstotkov. Postopek znižanja (ki bo dal tudi končno številko) je treba podrobno pripraviti. Za jesen je načrtovana skupščina, ki bo odločala o izvršilnih sklepih,« nam pove Bojan Jean.

Politiki proti upokojenim obrtnikom

Do znižanja bo prišlo zaradi Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1), s katerim je državni zbor praktično ukinil financiranje upokojenih članov Sklada obrtnikov in podjetnikov. SOP izplača na leto za približno 10 milijonov evrov pokojnin. Po zakonu, ki je veljal do leta 2016, je SOP dobil od države neto refundacijo v višini približno 5,8 milijona evrov, ki se je zaradi staranja portfelja sama od sebe zniževala in je sčasoma ne bi bilo več. A država je zakon spremenila, in odkar velja ZPFOPIZ-1 SOP dobi refundacijo v višini 0,6 milijona evrov, kar je le 10 odstotkov prejšnje. »Če država ne bi znižala refundacije, pokojnin ne bi bilo treba znižati,« pravi Jean. Do ravnanja države je kritična tudi Obrtna zbornica Slovenije, kjer menijo, da je takšna politika neodgovorna, in pozivajo pristojno ministrstvo in vlado, da ponovno preučijo problematiko SOP, zagotovijo refundacijo pokojnin in omogočijo preoblikovanje SOP v zavarovalnico. SOP je zaradi trenutne ureditve zoper državo sprožil že več postopkov, vložili pa bodo tudi pobudo za oceno ustavnosti ZPFOPIZ-1. V preteklih sporih, ki jih je SOP zoper državo peljal na sodišču, je država dosledno izgubljala.

Navadne barabe

Ko smo novico o tem, da se žal pokojnina njenega moža ne bo zvišala, ampak znižala, sporočili naši sogovornici, jo je pokomentirala zgolj z besedami: »Barabe! Navadne barabe! Mar niso?«

kopač mrak, okrogla miza, utd
STA
Ministrstvo Anje Kopač Mrak je poskrbelo za spremembo zakona.