Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva bodo ta mesec izvajali poostrene nadzore na področju spoštovanja določil Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), Odloka o zelenih površinah na območju MO Maribor ter Odloka o javnem redu in miru na območju občine Lenart.

Razpored:

1. 16. 5. 2018; 8.00 do 10:00 – območje Mariborskega parka
2. 16. 5. 2018; 16.00 do 18.00 območje Športnega parka Tabor
3. 17. 5. 2018; 10:00 in 14:00 – peš sprehajalna pot od Studenške brvi (Strma ul.) do Koblarjevega zaliva, do Mariborskega otoka in območje Mariborskega otoka
4. 17. 5. 2018; 18.00 do 20:00 – območje Mariborskega parka
5. 18. 5. 2018; 8:00 do 10:00 – območje Magdalenskega parka
6. 18. 5. 2018; 18.00 do 20:00 – območje Športnega parka Tabor
7. 19. 5. 2018; 13:00 do 14:00 – območje Športnega parka Tabor
8. 19. 5. 2018; 15:00 do 17:00 – območje Mariborskega otoka in Mariborski otok.
9. 23. 5. 2018; 16:00 do 20:00 – skupna akcija s PP Lenart; območje ŠRC Polena
10. 24. 5. 2018; 16:00 do 20:00 – peš sprehajalna pot od Studenške brvi (Strma ul.) do Koblarjevega zaliva, do Mariborskega otoka in območje Mariborskega otoka.

Posebej pozorni bodo na sledeča določila:

V času izvajanja poostrenih nadzorov je prioriteta na ugotavljanju spoštovanja določil:

11. člen ZZZiv:
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu - globa 200 evrov

27. člen Odloka o zelenih površina na območju MOM:
Prepovedano je voditi pse na območju javnih otroških igrišč, razen če vodi službene pse ali pse, ki pomagajo invalidnim osebam – globa 62,59 evrov
Omogoči prosto gibanje psov ter pušča njihove iztrebke na območjih javnih zelenih površin – globa 62,59 evrov

14. člen Odloka o javnem redu in miru na območju občine Lenart:
Lastnik ali vodnik psa je dolžan za psom počistiti pasje iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pooblaščeni uradni osebi. Vsak lastnik ali vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, oziroma tam, kjer le-teh ni, posode za mešane komunalne odpadke – globa 80 evrov

ter tudi ostalih določil iz pristojnosti občinskega redarstva.