Pozvalo jih je tudi, da v času stavke poskrbijo za varstvo in oskrbo otrok in učencev, ki bodo v vrtec oziroma šolo prišli kljub stavki. Za zaposlene, ki ne bodo stavkali, pa morajo organizirati delo.

Cilji in standardi

Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo morali »izpadli vzgojno-izobraževalni proces« nadomestiti. »Na ministrstvu smo prepričani, da bodo šole znale v skladu z letnimi delovnimi načrti delo organizirati tako, da bodo doseženi cilji in standardi vzgojno-izobraževalnega dela brez nadomeščanja pouka. Način izvajanja stavke je v vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih različen. Stroška oskrbnine vrtci, ki so v času stavke zaprti, staršem ne morejo obračunavati, kar pa ne velja za tiste vrtce, ki so kljub stavki zagotovili možnost varovanja otrok. Odločitve, povezane s plačilom stavke, bodo sprejete po končanih pogajanjih,« so zapisali.