V Območnem združenju Rdečega križa (RK) Ptuj so povedali, da so lani izvedli osem delitev prehranskih paketov na njihovem sedežu in tri delitve na terenu. V vseh delitvah skupaj so pomoč razdelili 13.419 uporabnikom ali 390 več kot v letu 2016, kljub temu da pomoči, ki so jo zbrali z lastnimi sredstvi, niso delili za Občino Dornava, ki ne sofinancira programov RK. Ljudje Iz te občine so pomoč prejeli v okviru dveh krajevnih organizacij RK (Dornava in Polenšak); v obsegu, ki ga je zagotavljala EU. Občine so za nakup prehranskih paketov zagotovile med 60 in 70.000 evri. Nekaj več kot 7000 evrov pa je bilo loterijskih sredstev.

Stanje se ne izboljšuje

S prehranskimi paketi pomaga tudi EU, ocenjena vrednost te pomoči je na Ptujskem okrog 80.000 evrov. Socialno stanje na Ptujskem se ne izboljšuje. Opazno se slabša položaj v družinah z dvema ali več šoloobveznimi otroki, kjer oba starša prejemata minimalni osebni dohodek, s katerim več ne zmorejo pokriti mesečnih stroškov. V zadnjih dveh ali treh letih se število upravičencev do pomoči iz družin, kjer imata starša nizke dohodke, povečuje. Prejemnikov prehranskih paketov pa je vse več tudi med starejšimi. V glavnem gre za upokojenke, ki prejemajo od 300 do 350 evrov pokojnine. »Teh vlog, ki jih obravnavamo v OZ RK Ptuj, je več kot četrtina. Pomagamo jim lahko edino s prehrano, ker denarja za plačilo položnic nimamo,« pravijo.

rdeči križ
Ć.G.
Slabša se položaj družin dvema ali več šoloobveznimi otroki.

Kaj dobijo?

V klasičnem prehranskem paketu, ki ga zagotavlja RK iz sredstev občin, ljudje dobijo liter olja, liter kisa, kilogram sladkorja, dva zavitka testenin, tri paštete, tri ribje konzerve, tri mesne narezke, pol kilograma keksov, včasih je v paketu tudi cedevita, pa tudi 10 dag kave. Od tri- do štirikrat na leto dodajo tudi trikilogramski pralni prašek. »Drugo polovico pomoči pa našim občanom zagotavlja EU,« je povedala Marjana Cafuta, sekretarka OZ RK Ptuj. Občine s Ptujskega zagotavljajo evro po občanu za financiranje programov RK, razen občin Gorišnica, ki na prebivalca plačuje po 0,75 evra, in Dornava, ki ne plačuje nič.

Državi bolje, prebivalcem slabše

Slovenija že več let zaporedoma beleži gospodarsko rast, ki iz leta v leto celo narašča, trend pa se bo nadaljeval tudi letos. Število zaposlenih narašča že tretje leto zaporedoma, počasi se višajo tudi prihodki državljanov. A kot kažejo podatki Rdečega križa, so varčevalni ukrepi, ki so zamrznili pokojnine in plače v javni upravi ter okrnili nekatere socialne transferje, pustili večje posledice, kot bi politiki želeli priznati.