Svet Mestne občine Kranj (MOK) je na svoji zadnji seji pred poletnimi počitnicami sprejel sklep o dodelitvi koncesij na področju predšolske vzgoje, ker MOK ne more zagotoviti dodatnih prostih mest za otroke prvega starostnega obdobja v okviru javne službe zaradi prostorske stiske vrtcev. Zato je na podlagi tega objavila javni razpis za podelitve koncesije za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje za štiri oddelke prvega starostnega obdobja do leta 2020. V občinski organizaciji stranke Socialni demokrati (SD) pa menijo, da gre za spodkopavanje javne službe vzgoje in izobraževanja.

BI LAHKO NAŠLI PRIMERNEJŠO REŠITEV?

Kot je za Svet24 povedal predsednik občinske organizacije SD Kranj in vodja svetniške skupine SD v svetu Mestne občine Kranj Janez Černe, razumejo obremenjenost in prostorsko stisko kranjskih vrtcev, a so prepričani, da bi lahko znotraj občine našli primernejšo rešitev. »Koncesije stanejo občino več kot v okviru javnega zavoda Kranjski vrtci, saj imajo višjo ekonomsko ceno in je nivo doplačila občine višji, zato se ne izplačajo. Finančne posledice v naslednjih petih letih so kar velike in mislim, da bi lahko znotraj občine našli primerne prostore, ki bi se jih dalo obnoviti in nato v njih opravljati to javno službo,« pravi Černe in dodaja še: »Poleg tega se lahko pojavijo vprašanja glede programov koncesionarjev. Poleg predpisanega kurikula se namreč lahko izvaja tudi za nas nesprejemljiv program za javno izobraževanje, kot recimo ideološki programi, politika proti cepljenju ... Ta del je zelo težko oziroma praktično nemogoče nadzorovati.« Opozarja tudi, da je po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2014/2015 v celotni Sloveniji delovalo le šest vrtcev s koncesijo, MOK pa načrtuje podelitev koncesij za enega ali več koncesionarjev.

Janez Černe
sta

PODELITEV KONCESIJ OMOGOČA ZAKON

Na kranjski občini na očitke odgovarjajo, da jim podelitev koncesij omogoča zakon. Ko na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev tolikšnega števila otrok v vrtec, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo, poudarjajo na občini. Ob tem dodajajo, da se iz proračuna lokalne skupnosti zasebnemu vrtcu s koncesijo zagotavljajo sredstva za razliko med ceno programa in plačilom staršev, MOK pa koncesijskim vrtcem ne zagotavlja sredstev za investicijsko vzdrževanje in sredstev za investicije v nepremičnine in opremo vrtca.

OBČINA NE ODSTOPA

Občina bi za to, da bi lahko uredila oddelke javnega vrtca, morala zagotoviti dodatna finančna sredstva za investicijo in opremo vrtca, še vedno pa bi morala zagotavljati sredstva za razliko med ceno programa in plačilom staršev, kar po podelitvi koncesije zagotavlja koncesijskim vrtcem. Torej bi bil strošek vzpostavitve oddelkov javnega vrtca mnogo višji, MOK pa trenutno sredstev za dodatne investicije v vrtce nima, še poudarjajo na kranjski občini. Kot kaže, občina torej od namere po podelitvi koncesij ne bo odstopila. Kot so nam povedali v enem že delujočem koncesijskem vrtcu v Kranju, pa zagotavljajo kakovostno vzgojo, starši otrok so z njimi zadovoljni in nobenemu se ni treba bati, da bi širili kakšno sporno ideologijo.