Nek dobrih sto dni po zadnji nepričakovani zaustavitvi, 23. novembra lani, obratuje stabilno, je zapisala uprava in dodala, da redno spremlja poročila o obratovanju elektrarne in izvaja inšpekcijske preglede.

Posebej skrbno spremlja pokazatelje stanja jedrskega goriva in obnašanje novovgrajenega sistema merjenja temperature primarnega hladila, so dodali na upravi.

Po dobrih treh mesecih obratovanja nuklearke tudi iz podatkov o radioaktivnosti njene primarne vode niso zaznali, da bi bili v sredici reaktorja poškodovani gorivni elementi. V prejšnjem gorivnem ciklu so namreč prvo povečanje radioaktivnosti primarne vode zaznali že po nekaj več kot 50 dneh njenega delovanja, so pojasnili.

V novem gorivnem ciklu so sicer v primarni vodi še vedno radioaktivne snovi iz prejšnjega, bistveno pri tem pa je, da se koncentracije ne povečujejo. Glede na navedeno tudi sklepajo, da so bili preventivni ukrepi, ki so jih izvedli med remontom nuklearke, učinkoviti, ugotavljajo.

Prav tako v merilnem sistemu, ki prejema signale iz novega sistema za meritve temperature primarne vode, ni bilo več takih motenj, da bi sprožile nepotrebno zaustavitev elektrarne kot novembra lani. Drugih pomembnejših težav ravno tako niso zaznali, nuklearka pa sedaj pri polni moči obratuje stabilno, so zagotovili.

Na upravi so še zapisali, da se medtem končuje večletna kampanja t.i. drugega občasnega varnostnega pregleda elektrarne, ki so ga odobrili maja 2010. Z njim so preverili vse pomembno za njeno varnost, od projektnih osnov, do najmanjših podrobnosti v vsakodnevnem obratovanju, so navedli.

Strokovnjaki Neka in njihovi podizvajalci so pregledali 15 varnostnih vsebin in na upravo sproti v pregled dostavljali tematska poročila. Nek pa jim je končno poročilo o občasnem varnostnem pregledu poslala konec preteklega leta.

Sicer tudi skozi omenjeni postopek zelo velikih varnostnih problemov, zaradi katerih bi bilo nujno takojšnje ukrepanje, niso zaznali. Česa takega niti niso pričakovali, saj je potek rednega občasnega varnostnega pregleda sovpadel z intenzivnimi preverjanji varnosti med stresnimi testi po nesreči v Fukušimi, med katerimi so v Neku preverili tudi tamkajšnje temeljne rešitve.

Končno poročilo o občasnem varnostnem pregledu vsebuje tudi predlog akcijskega načrta izboljšav, ki navaja vrsto manjših in tudi obsežnejših izboljšav, ki jih bodo izvedli v krški nuklearki.

Za odobritev omenjenega poročila in akcijskega načrta je uprava za jedrsko varnost od Neka zahtevala še zadnja pojasnila in dopolnitve, odobreno poročilo pa je pogoj za nadaljevanje njenega obratovanja do naslednjega, tretjega občasnega varnostnega pregleda leta 2023. Akcijski načrt drugega občasnega varnostnega pregleda bodo izvedli v prihodnjih petih letih, so še sporočili z uprave.