Najditelje v takih primerih prosimo, naj o najdbi obvestijo policiste, kot je to storil pošteni Kranjčan, lahko pa jih prinesejo tudi na najbližjo policijsko postajo oziroma z opisom kraja, kjer so predmet našli, pošljejo policiji po pošti.