Maturante, ki pristopajo k splošni maturi, že prvi dan po počitnicah čaka prva izpitna pola - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Šestošolci in devetošolci pa prihodnji teden začenjajo z nacionalnim preverjanjem znanja.

Po končanih prvomajskih počitnicah učence in dijake do konca šolskega leta čakata še manj kot dva meseca pouka. Maturante v tem času čaka še zrelostni izpit.

K prvemu delu maturitetnega izpita se je po podatkih Državnega izpitnega centra prijavilo 8559 kandidatov. Tematski sklop za esej pri slovenščini pa je Otroci in starši. Maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Konje krast Pera Pettersona in Pomladni dan Cirila Kosmača.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 3. junija.

Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 1., 10., 12., 15. in 17. junija. 8. junija bo pisni izpit iz matematike, med 4. in 14. junijem pa pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo na šolah potekali 1. in 8. junija ter med 14. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 15. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 86 šolah, prvič jo bo opravljalo 8021 kandidatov. Tudi lani je splošna matura potekala na 86 šolah, prvič pa jo je opravljalo 8079 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 odstotkov prijavljenih kandidatov, v spomladanskem in jesenskem roku skupaj pa med 86 in 89 odstotkov.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1662 kandidatov (lani 1789), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Šestošolce in devetošolce pa s preizkusom iz matematike v torek čaka začetek nacionalnega preverjanja znanja. V četrtek bo sledil preizkus iz maternega jezika, 14. maja pa še tuj jezik za šestošolce, za devetošolce pa eden od predmetov, ki jih na predlog državne komisije določi minister. Letos so to poleg tujega jezika tudi zgodovina, geografija ter tehnika in tehnologija.

Šole se bodo z rezultati preizkusov seznanile 30. maja, dan pozneje pa bo potekala poizvedba za učence na šolah oziroma v elektronski obliki. Letošnja novost pri nacionalnem preverjanju znanja je elektronsko vrednotenje znanja.