Sonja Lovše Bambič, kd skladi
KD Skladi
Sonja Lovše Bambič, finančna svetovalka KD Skladi

Seveda vsakdo želi doseči čim več v čim krajšem času, vendar pa to za nekoga, ki v delnice naloži pomemben del svojih prihrankov, ni pravo vodilo za investiranje. Kdor bo hotel na borzi hitro obogateti, bo izrazito tvegal, ob prvi smoli pa se bo lahko kar hitro opekel. Napovedi analitikov v javnosti, oglasi ponudnikov finančnih storitev in poročanja o borznih dogodkih v medijih vlagateljem dajejo upanje, da je aktualna vroča zgodba tista prava, ki bo prinesla zanesljiv zaslužek. Če vneto sledite medijskim zgodbam ali oglasom o zmagovalnih naložbah, si boste hitro ustvarili vtis, da naložba v delnice prinaša več odstotne letne donosnosti. Vlagatelja hitro zanese, da prihranke z velikimi pričakovanji naloži v preveč tvegane naložbe.

Ljudje potrebujemo orientacijo v vsakdanjem življenju, kaj šele na borzi, kjer nas čaka množica med seboj nasprotujočih si informacij. Kje smo in kam z naložbami sploh želimo priti? Za kakšen namen in za kakšno dobo bomo varčevali? Koliko tveganja lahko prenesemo? Namesto da bi se investitorji naložb najprej lotili s temi ključnimi vprašanji, pogosto začnejo z vprašanjem, katera naložba je najbolj vroča ta hip. Investiranje na takšen način je podobno jadranju brez krmarja v močnem vetru. Če bomo imeli srečo, bomo hitro na cilju, če bomo imeli smolo, pa se bo barka raztreščila.

Pretekla slava še ni garant za dobiček

Škoda pri odločanju nastane predvsem tedaj, ko investitorji posežejo po takšnih naložbah, ki za njihov profil tveganja niso ustrezne, in premoženje preslabo razpršijo, svoje pa dodajo tudi pohlep, kratkoročnost in nestrpnost. Napake vlagateljev in razlogi zanje tičijo tudi v stavah na pretekle zmagovalce. Nobene povezave ni med donosnostjo posameznega vzajemnega sklada v preteklem in prihodnjem letu. Priznana mednarodna agencija za rangiranje vzajemnih skladov Morningstar, ki vzajemnim skladom glede na pretekle rezultate, donosnost, tveganje podeljuje ocene v obliki zvezdic, tudi sama ugotavlja, da pri strokovni metodi merjenja uspešnosti ni dovolj zanesljive povezave med preteklimi in prihodnjimi zmagovalci, da bi se odločali na osnovi preteklih rezultatov.

Iluzije o dobrem upravljalcu

Velik del vlagateljev živi v prepričanju, da je možno s pogostim menjavanjem naložb pri investiranju preprosto dosegati nadpovprečne rezultate. Investitorji naložbe na splošno prepogosto menjajo naložbe, po navadi vstopajo in izstopajo v napačnih trenutkih (vstopajo po visoki rasti in izstopajo po večjem padcu, torej ravno obratno, kot bi bilo prav). Jeremy Siegel v svoji odmevni knjigi »Stocksfor the Long Run« med drugim ugotavlja, da so bile od leta 1970 ameriške delnice v povprečju najmanj donosne v časih največjega optimizma borznih analitikov, najbolj pa v časih največjega pesimizma. Lahko rečemo, da niti ugledni borzni analitiki ali upravljavci preprosto nimajo zadosti možnosti za dovolj zanesljive napovedi, da bi prihranke agresivno premetavali sem ter tja. Vendar pa investitorji pomen upravljavca radi precenijo. Lahko da se celo zavedajo tveganosti naložbe, a verjamejo, da jih lahko dober upravljavec obvaruje pred izgubo, kar pa je iluzija.

Razpršite premoženje

Praksa in temeljna teorija investiranja jasno kažeta, da je za investitorje najbolje, da premoženje močno razpršijo. To pomeni, da so za večino investitorjev najustreznejši »dolgočasni povprečni vzajemni skladi«. Denimo tisti, ki so dobro razpršeni v svetovnem ali vsaj v evropskem merilu na delnice izdajateljev iz velikega števila raznolikih gospodarskih panog. S takšnimi naložbami namreč investitor naložbeno tveganje močno zmanjša, ne da bi zato zmanjšal pričakovano donosnost naložbe.

Vsi vemo, da se je motiti človeško. Za napake pri naložbah niso imuni niti odlično strokovno podkovani profesionalni borzni udeleženci. To pa zato, ker vir napak po navadi ni nestrokovnost, temveč psihologija investitorja. Investiranje lahko začnemo s finančnim načrtom, ki bo odgovoril na ključna vprašanja. Načrt je lahko preprost in tudi tisti manj vešči ga lahko hitro sestavijo ob pomoči korektnega finančnega svetovalca.