Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka
Osebni arhiv
Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi, d. o. o.

Kljub nizkim obrestnim meram in inflaciji še vedno raje varčujemo v gotovini in depozitih, pa čeprav tako izgubljamo na vrednosti svojih privarčevanih sredstev. V zadnjih letih tudi pri nas skladi postajajo vedno bolj prepoznavna oblika dolgoročnega varčevanja, slovenska gospodinjstva imajo po statistikah, ki jih zbirata slovensko in evropsko Združenje družb za upravljanje, v vzajemnih skladih še vedno precej manjši delež prihrankov, kot je to značilno za primerljive države v Evropi.

Do neke mere je razlog za nezaupanje v druge oblike varčevanja, kot so tudi vzajemni skladi, slaba finančna pismenost, ki je med drugim posledica naše preteklosti, saj je srednja in starejša generacije še vedno pod vplivom socialističnega razmišljanja, ko je država poskrbela za vse. Toda ti časi so nepreklicno minili. Zavedati se moramo, da smo sami neposredno odgovorni za svojo prihodnjo blaginjo, socialne spremembe so dejstvo in so posledica drugačnega gospodarskega in družbenega sistema.

Spremeniti moramo torej varčevalne navade in razpršiti naložbe tudi na druge oblike varčevanja saj samo zavedanje pomena varčevanja ni več dovolj, privarčevana sredstva pa je treba tudi pametno investirati. Svoje prihranke moramo torej bolj optimalno razdeliti med različne oblike naložb, kar nam omogoča doseganje višjih donosov in zastavljenih finančnih ciljev. Ločiti moramo med različnimi finančnimi produkti, ki so nam na voljo in se zavedati, da z vezavami, varčevalnimi računi, skladi denarnega trga ustvarjamo minimalni donos oziroma ohranjamo realno vrednost naložbe, medtem ko dolgoročne cilje lahko zadovoljujemo le z bolj tveganimi in bolj donosnimi finančnimi instrumenti, med katere sodijo obveznice, delnice in vzajemni skladi.

Izbor načina varčevanje je sicer odvisen od vsakega posameznika, je pa v vsakem primeru zelo pomembno, da se varčevalec dobro pouči o tem, kar ponuja trg. Le ustrezne in strokovne informacije so lahko osnova za pravo odločitev. Pogosto se namreč dogaja, da tisti, ki se vendarle odločijo za naložbo v finančne produkte, slabo poznajo njihove značilnosti in zakonitosti, zato preveč tvegajo, saj si želijo prihranke kar najhitreje oplemenititi. Naložbeni portfelji so slabo razpršeni, vlagatelji pa se odzivajo predvsem na podlagi namigov in nepreverjenih informacij, ne opravijo pa skrbnega pregleda naložbe pred vlaganjem, hkrati pa imajo nerealna pričakovanja. Razporediti moramo tveganje in si vzeti čas, predvsem pa ne smemo obupati že ob prvem popravku na kapitalskem trgu, saj gre za dolgoročno naložbo.

Postanite finančno pismeni

Razmere nas torej silijo, da med svoje veščine uvrstimo tudi finančno pismenost, ki je temelj za uspešno prihodnost posameznika. Pomena organiziranja in vodenja osebnega proračuna ter splošne finančne pismenosti se večinoma zavedamo vsi, pa se tega preprosto ne lotimo in nič ne spremenimo, predvsem zato, ker spremembe niso nujno prijetne in preproste. Strah nas je stopiti iz svoje cone udobja, v kateri se počutimo varno in udobno. Dolga leta smo bili namreč vajeni predvsem konservativnejšega varčevanja v tradicionalnih bančnih produktih.

Začnite postopoma, z majhnimi spremembami

Kot velja na splošno v življenju, je tudi pri investiranju smiselno začeti z majhnimi spremembami in postopno, po korakih. Zato je za začetek sprememb naših varčevalnih navad zelo primeren mesečni varčevalni načrt vzajemnih skladov, ki je lahko vstopna točka varčevanja v sklade tudi za vlagatelje, ki še nimajo izkušenj z vlaganjem in niso poznavalci kapitalskih trgov. Gre za enostavno, transparentno in stroškovno učinkovito obliko varčevanja, ki je lepa dopolnitev klasičnim bančnim produktom. Vlagateljem omogoča istočasno varčevanje v več podskladih, zato so sredstva precej bolje razpršena, kot bi bila sicer, naložba pa bolj varna in manj nihajna. Produkt je dostopen, saj na začetku ne potrebujete enkratnega pologa, varčevati pa lahko začnete z nizkimi mesečnimi zneski. Njegova pomembna prednost je zagotovo prilagodljivost, varčevanje nima časovne omejitve in ga lahko kadarkoli prekinete, višino mesečnega zneska lahko tudi spreminjate in na ta način varčevanje prilagajate trenutni življenjski situaciji. Vplačana sredstva niso vezana in so vam vedno na voljo, ko jih potrebujete. Redna mesečna vplačila v varčevalni načrt skladov nam zagotavljajo doseganje optimalnejše povprečne nakupne vrednosti enot premoženja in s tem večjo možnost doseganja višjih donosov.