Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je pojasnil, da odločitev o ustavitvi prodaje Istrabenz Turizma skladna z določbami sporazuma o finančnem prestrukturiranju holdinga Istrabenz in tudi skladna z usmeritvami strategije razvoja turizma.

DUTB mora po besedah državne sekretarke izvesti tudi vse potrebne postopke za vzpostavitev ustrezne namenske družbe, na katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem. "Vse to z namenom nadaljnje prodaje tega premoženja," je povedala in dodala, da bodo tako vzpostavljeni pogoji za nadaljnjo konsolidacijo, primerno z lastniškega in poslovnega vidika.

Še pred tem pa bo moral Slovenski državni holding (SDH) pripraviti ustrezen naložbeni dokument, s katerim bodo izkazane dolgoročne sinergije in ekonomski učinki konsolidacije lastništva. SDH bo moral dokument pripraviti v tesnem sodelovanju z gospodarskim in finančnim ministrstvom ter vsemi ostalimi ključnimi partnerji, na katerih sloni realizacija strategije razvoja turizma. Dokument bo morala potrditi vlada.