Zanimivosti

Zelena pika – najbolj razširjen okoljski znak

ou
30. 3. 2023, 12.05
Posodobljeno: 30. 3. 2023, 12.09
Deli članek:

Znak Zelena pika je mednarodno zaščitena blagovna znamka, za katero ima izključne pravice za podeljevanje uporabe na območju Republike Slovenije družba Slopak, d. o. o. Zelena pika na embalaži označuje, da je za to embalažo plačan finančni prispevek družbi za ravnanje z odpadno embalažo, ki je bila ustanovljena v skladu z načeli, določenimi v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta 94/62/ES ter njej ustrezni nacionalni zakonodaji.

Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo – nosilka ekskluzivne pravice upravljanja registrirane znamke Zelena pika – si že dve desetletji svojega uspešnega delovanja prizadeva za čim večjo ozaveščenost uporabnikov sistemov za ravnanje z odpadno embalažo in vseh potrošniških skupin. Kot člani organizacij EXPRA in PRO Europe ter s tem nosilci ekskluzivne pravice uporabe okoljskega znaka Zelena pika v Sloveniji aktivno sodelujejo in povezujejo znanje s tujimi podjetji na področju embalaže, kar Slopaku prinaša novo znanje za strokovno delovanje.

Najbolj razširjen okoljski znak v Evropi
Zelena pika je mednarodno zaščitena znamka, registrirana pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino WIPO (World Intellectual Property Organization), ki se pojavlja na embalaži izdelkov. Ima simbol registrirane blagovne znamke, označen z ®, ki izhaja iz logotipa registriranega in pooblaščenega podjetja. Zelena pika je najbolj razširjen okoljski znak v svetu, prisoten v 31 državah. Več kot 150.000 podjetij je imetnikov licence za blagovno znamko Zelena pika, s simbolom pa je označenih več kot 400 milijard kosov embalaže.

Ekonomska vrednost znaka
Z zbiranjem, predelavo in recikliranjem embalažnih izdelkov družba Slopak omogoča vračanje sekundarnih surovin v proizvodnjo novih izdelkov in pomembno prispeva k zmanjšanju okoljskih obremenitev ter omogoča prihranke pri novih virih. S tem, ko je poskrbljeno, da je življenjski krog izdelkov sklenjen, je družba Slopak eden ključnih deležnikov krožnega gospodarstva. Za embalažo, ki nosi znak Zelena pika in je za njo plačana embalažnina, družba Slopak v celoti poskrbi v skladu z okoljsko zakonodajo in reciklažnimi cilji.

Kako urediti pogodbena (licenčna) razmerja uporabe znaka Zelena pika
Podjetja, ki svojo obveznost ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji (PRO) izvajajo prek sistema družbe Slopak, pridobijo tudi pravico do uporabe znaka.

Podjetjem, ki z družbo Slopak nimajo sklenjene Pogodbe o prenosu obveznosti ravnanja z odpadno embalažo in želijo na svoji embalaži uporabiti znak Zelena pika, družba Slopak, enostavno ter hitro omogoči sklenitev licenčne pogodbe za uporabo znaka Zelena pika. S sklenitvijo le te bo lahko vsako podjetje prosto in neomejeno uporabljalo registrirano znamko (znak) Zelena pika na svoji embalaži na trgu Slovenije, ne da bi mu bilo treba v celoti ali delno vstopiti v sistem za ravnanje z odpadno embalažo družbe Slopak.

Dejavnost Slopaka je neločljivo povezana z okoljem, zato menijo, da »z integriteto, sodelovanjem in povezovanjem lahko prispevamo h gospodarstvu, družbi in okolju«.