Te se lahko raztezajo od Sončevega ekvatorja pa do polov, v nekaterih primerih pa celo od pola do pola.

Pred kratkim je ena od teh zazevala proti Zemlji, čemur so Nasini astronomi lahko prisostvovali.

Koronarne luknje niso značilne luknje – gre za velika območja v Sončevi zunanji atmosferi oziroma koroni, ki so redkejša in hladnejša od preostalega sestava, prav tako so vir sunkov sončnih vetrov, ki potujejo skozi vesolje in s trki v Zemljino magnetno polje povzročajo aurore.