Prvopodpisani pod študijo, ki so jo naročili v združenju nemške avtomobilske industrije VDA, Oliver Falck je pojasnil, da krepitev izdelave električnih vozil že kaže, kako različni deli so potrebni zanje kot za avtomobile z motorji z notranjim izgorevanjem. "A ta transformacija se še ne pozna toliko na številu in strukturi zaposlenih," je dodal.

Po Falckovih besedah ugotovitve avtorjev študije kažejo, da sprememb v številu in strukturi zaposlenih zaradi prehoda na električno mobilnost ne bo mogoče blažiti z upokojevanjem generacij iz prvih desetletjih po drugi svetovni vojni.

Ifova študija tako ocenjuje, da se bo do leta 2025 upokojilo okoli 75.000 zaposlenih v avtomobilski industriji, od tega 39.000 v izdelavi končnih vozil in preostali pri dobaviteljih sestavnih delov. Če se bo proizvodnja električnih vozil do sredine tega desetletja povečala za toliko, kot narekuje evropska zakonodaja, pa bo ta prehod učinkoval na vsaj 178.000 delovnih mest, povezanih z vozili z motorjem na notranje izgorevanje, od tega 137.000 v proizvodnji končnih vozil.

Do konca desetletja naj bi se medtem v celotnem sektorju upokojilo 147.000 zaposlenih, 78.000 v izdelavi končnih vozil. Je pa istočasno trenutno vsaj 215.000 zaposlenih, povezanih z vozili z motorjem na notranje izgorevanje.

"Ker se podjetja teh trendov zavedajo, je zdaj čas za ustrezne ukrepe za pre- in dokvalifikacije," je povedal Falck.

Prehod na električno mobilnost je velik izziv, še posebej za dobavitelje, kjer prevladujejo mala in srednja podjetja. Ključno je ohraniti dobra delovna mesta za visoko usposobljen kader, ob tem pa ne zavirati strukturnih sprememb v sektorju, je medtem komentiral predsednik Ifa Clemens Fuest.