Lani je po podatkih Eurostata devet odstotkov podjetij v EU zaposlilo ali poskušalo zaposliti strokovnjake za IKT. Več kot polovica teh podjetij (58 odstotka) je poročala, da imajo težave s privabljanjem ustreznih strokovnjakov, v Sloveniji pa 66 odstotkov podjetij.

Leta 2013 je ta delež znašal 37 odstotka, od takrat pa se je vsako leto povečeval in lani dosegel najvišjo raven doslej.

Med državami članicami EU so največ težav imela podjetja v Romuniji (težave pri privabljanju strokovnjakov je imelo 90 odstotkov podjetij, ki se jih je odločilo zaposlovati), sledijo podjetja na Češkem (80 odstotkov), v Avstriji (74 odstotkov) in na Švedskem (72 odstotkov).

Najmanj težav pri zaposlovanju so imela podjetja v Španiji (27 odstotkov) in Grčiji (38 odstotkov).