Orbana je upravičeno skrbelo, da ne bo imel zagotovljene podpore v svoji »ekipi, med poslanci Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je njegova stranka Fidesz.

Vodja EPP Manfred Weber se je odločil, da bo podprl poročilo. Poslanci EPP sicer niso bili enotnega mnenja in so glasovali po »svoji vesti«. Slovenska člana EPP so sporočili, da bodo podprli Orbana. Madžarskega premierja so podprli tudi evroskeptiki in v skupini skrajne desnice.

Ni pa ga podprl avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je doslej veljal za Orbanovega zaveznika glede migracij v Evropi. Včeraj je napovedal, da bodo poslanci Avstrijske ljudske stranke glasovali za poročilo, podprli pa bi tudi izključitev Fidesza iz EPP.

Socialdemokrati, liberalci, Zeleni in levica so že vnaprej sporočili, da bodo poročilo podprli.

Komplicirani birokratski postopki

Proti članici se 7. člen pogodbe EU sproži v primeru, da se prepozna kršitve osnovnih vrednot Evropske unije, ki so navedene v 2. členu lizbonske pogodbe, med njimi so enakopravnost, svoboda, demokracija, vladavina prava ter spoštovanje človeške dostojanstvenosti in pravic.

Postopek po 7. členu je kompleksen. Skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic, za kar pa je potrebno soglasje, ki ga v primeru Poljske ni, saj je Orban že na začetku napovedal veto na takšno odločitev. V zameno lahko verjetno zdaj pričakuje podobno zagotovilo Poljske.

K sprožitvi prve, preventivne faze 7. člena lahko pozove tretjina članic unije, Evropski parlament z dvetretjinsko večino oddanih glasov in absolutno večino vseh poslancev ali Evropska komisija. Končno odločitev o tem, ali obstaja tveganje resnih kršitev, sprejmejo članice s štiripetinsko večino.

K sprožitvi druge, kazenske faze 7. člena lahko pozove tretjina članic ali Evropska komisija. Tu gre za odločanje o tem, ali dejansko obstajajo resne kršitve, ne govori se več le o tveganju. Ta del ima dve stopnji. V prvi morajo voditelji unije najprej soglasno odločiti, da obstajajo resne kršitve. V drugi pa svet s kvalificirano večino - 72 odstotkov članic, ki predstavljajo 65 odstotkov prebivalstva EU - odloča o odvzemu pravic, ki izhajajo iz članstva, vključno z glasovalnimi pravicami.