Frank Elerjeva in Oštir sta novo tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev vložila prejšnji teden.

Tožbo sta vložila zoper sklep vlade, sprejet 27. maja, da se razveljavi postopek njunega imenovanja in ponovi razpis, ker da Državno-tožilski svet (DTS) ni dal na razpolago vsaj treh kandidatov za eno razpisano mesto, torej skupaj šest, ampak je vladi v potrditev predlagal samo dva - Frank Elerjevo in Oštirja. To po mnenju DTS ni v skladu z zakonodajo.

Upravno sodišče je sicer pred več kot enim mesecem sicer zavrglo prvo tožbo in zahtevo za začasno odredbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Tožnika sta namreč tožbo vložila prezgodaj, saj še nista prejela sklepa vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Po prejemu tega sklepa pa sta tožbo vložila ponovno.

Pričakovala takšno odločitev

Oštir in Frank Elerjeva sta pojasnila, da je zavrnitev začasne odredbe pričakovana, saj sta edina prijavljena kandidata na novem razpisu pravosodnega ministrstva za položaj delegiranih evropskih tožilcev.

"Bi pa opozorila, da je sodišče v obrazložitvi jasno pritrdilo najinima navedbama, da gre pri izpodbijanem sklepu vlade za upravni akt. To pomeni, da so podane procesne predpostavke za sprejem vsebinske odločitve o zadevi, pri čemer bo o tem odločilo absolutno prednostno. Takrat bo šele znano, ali je bila odločitev vlade, da razveljavi prvi razpis zakonita ali nezakonita," sta zapisala v odzivu.

Nadaljevanje po končni odločitvi sodišča

Pravosodno ministrstvo je danes pojasnilo, da bo s postopkom glede evropskih delegiranih tožilcev nadaljevalo, ko bodo prejeli pravnomočno odločitev upravnega sodišča v zvezi s tožbo zavrnjenih kandidatov v tej zadevi. "Minister Marjan Dikaučič je že večkrat javno poudaril, da bo v postopku imenovanja evropskih delegiranih tožilcev upošteval odločitev sodišča," so zagotovili na pravosodnem ministrstvu.