»Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,« so sporočili danes in dodali, da odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 8. avgusta 2021.

Po novem tako med države, katerih PCR in hitre antigenske teste priznava Republika Slovenija, sodi tudi Bosna in Hercegovina.

Ostale tretje države

Dodali so tudi pogoje za priznavanje PCR ali hitrega antigenskega testa iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku. Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

• vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (Enotna matična številka občana - EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in

• je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in

• omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.