Bilančni dobiček Cinkarne Celje za leto 2020 znaša 16,5 milijona evrov. Po predlogu vodstva bi ga 8,6 milijona evrov razdelili med delničarje, preostalih 7,9 milijona pa prenesli v poslovno leto 2021 in se tako odgovorno odzvali na še vedno zelo negotove makroekonomske razmere, povezane s pandemijo covida-19.

Toda na skupščini, na kateri je bilo navzočega 65,9 odstotka kapitala, je podporo prejel nasprotni predlog delničarja Evestor, da se za dividende nameni 16,4 milijona evrov. Družba jih bo izplačala 24. junija, za prenos v poslovno leto 2021 pa bo ostalo le 116.234 evrov, je razvidno iz obvestila o sklepih skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Lani je Cinkarna Celje ustvarila 172,4 milijona evrov prihodkov, kar je približno toliko kot leta 2019. Čisti dobiček se je zmanjšal za 12 odstotkov na 18,95 milijona evrov, a bil še vedno za 34 odstotkov nad načrti, je v marca objavljenem nerevidiranem poročilu o lanskem poslovanju zapisala uprava.

Skupščine se je udeležil tudi predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), ki je ob razpravi o letnem poročilu za leto 2020 predlagal povečanje investicijskih sredstev na letni ravni na vsaj 20 milijonov evrov oz. za vsaj 100 milijonov evrov v petih letih. Kot so po skupščini sporočili iz VZMD, bi lahko družba ob bistveno bolj razvojno in ambiciozno usmerjenem poslovanju v treh do petih letih dosegla 215 milijonov evrov prihodkov ter 42 milijonov evrov dobička, dividende pa bi lahko segle do 30 evrov na delnico.

Potem ko je Aleš Skok zaradi imenovanja za predsednika uprave decembra lani odstopil s položaja člana nadzornega sveta, je Cinkarna Celje danes dobila tudi enega novega nadzornika. S 16. junijem bo petletni mandat nastopil Mitja Svoljšak.