Infektologinjana ljubljanski kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter predavateljica na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Bojana Beović je v času epidemije koronavirusa prevzela vodenje svetovalne skupine za covid-19. Ko je bila pred dnevi izbrana za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, je dejala, da se bo poslovila z vodstva svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Kot je dejala, obeh funkcij ne more opravljati, saj ima dan le 24 ur. Bo pa še naprej v skupini sodelovala kot ekspert za področje infektologije. Novega vodjo skupine bo določil minister za zdravje Janez Poklukar.

Spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom civilne zaščite, policije in vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam, ki so aktivno sodelovale pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19. Doslej so ga že prejeli tako posamezniki kot tudi ustanove.