Vlada je odločitev, da za sedem dni podaljša ukrepe in omejitve iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, sprejela na podlagi ocene strokovne skupine, so zapisali na spletišču vlade. 

Tako še naprej velja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj, pa tudi porok in verskih obredov, pri čemer je sklenitev zakonske ali partnerske zveze dovoljena le z dovoljenjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Še vsaj za en teden je omejeno tudi gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere.Prav tako nočna omejitev gibanja ne velja za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji. Omejitev tudi ne velja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. 

PKP6

Vlada je ob tem soglašala tudi s predlogi amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma šestemu protikoronskemu zakonu, ki so jim med drugim podala posamezna ministrstva in Skupnost občin Slovenije. Kot so še navedli v današnjem sporočilu za javnost, predlagani amandmaji upoštevajo pripombe parlamentarne zakonodajno-pravne službe.O predlogu šestega protikoronskega zakona bo DZ sicer odločal prihodnji teden na izredni seji DZ.

Nova izjema pri prehajanju meje

Vlada je na današnji dopisni seji spremenila oziroma dopolnila tudi odlok o prehajanju meja. Tako je med "izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države dodana izjema za državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni." Taka oseba se mora sicer vrniti v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije bližje prebivališču te osebe. Kaj to pomeni v preprostem jeziku? Od ponedeljka se kot izjema za prehod meje šteje dostop do prodajaln in storitev, ki so bližje v sosednji državi, so zapisali na spletišču vlade. S tem je dodana podobna izjema, kot jo pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami, so še dodali na vladi.