Na občini so potrdili, da revizija, ki je v pristojnosti njihove revizijske službe, že poteka. Na policiji pa so pojasnili le, da preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Policijske uprave Murska Sobota.

Po Vestnikovih virih kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in sum nenamenske uporabe javnih sredstev na škodo zdravstvenega doma.

Mobing, nepravilnosti pri najemu nepremičnine,sporen nakup devetih službenih vozil ...

Iz prijave, ko jo je poleg soboške občine dobilo preostalih 11 občin ustanoviteljic javnega zavoda, med drugim piše, da v domu osem mesecev niso pripravili pogodbe o zaposlitvi specializanta medicine dela, prometa in športa, zato je mladi zdravnik zamenjal delovno okolje, ustanova pa nima kadra na tem področju, saj je zdravnik, ki opravlja to službo, tik pred upokojitvijo.

Pri vzpostavitvi ambulantne dejavnosti v Bakovcih naj bi zaobšli zakonodajo o javnih naročilih, nepravilnosti naj bi bile pri najemu nepremičnine v Ciril-Metodovi ulici za potrebe patronažne službe, sporen naj bi bil tudi nakup devetih službenih vozil, ker da je bil vedno izbran isti ponudnik, pri čemer domnevno spet niso upoštevali zakona o javnem naročanju.

Direktorici očitajo, da zaposlovanja in napredovanja potekajo mimo kadrovskega načrta, da naj bi bilo nekatero medicinsko osebje na položajih, za katere nimajo pogodb o zaposlitvi, prijavitelji pišejo tudi o domnevnem mobingu oziroma nadlegovanju ali šikaniranju podrejenih.

Sindikat s krštivami ni seznanjen

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije o domnevnih kršitvah po besedah generalnega direktorja Marjana Magliča ni seznanjen, so pa že večkrat pozvali Žižek Sapačevo, naj spoštuje pravice zaposlenih. "Lahko povemo, da smo z vodstvom že imeli sestanke o spoštovanju delovnopravne zakonodaje in odsotnosti pozitivnih delovnih odnosov, še posebej spoštljive komunikacije s podrejenimi, vendar pričakovanih in upravičenih rezultatov ni bilo. Naše sodelovanje je zelo oteženo, ker direktorica ne najde časa za delovna srečanja oziroma jih prelaga v nedogled," je povedal Meglič.

Tudi na ministrstvu za zdravje o domnevnih nepravilnostih v murskosoboškem zdravstvenem domu niso seznanjeni, kot pravijo, v takih primerih običajno prijavo odstopijo v reševanje občini ustanoviteljici.

Na bolniškem dopustu?

Vestnik še piše, da jim je direktorica Žižek Sapačeva po telefonu zagotovila, da bo odgovore na vprašanja poslala pravnica zdravstvenega doma, ker je sama na bolniškem dopustu. Vendar pa so dobili le sporočilo, v katerem piše, da je direktorica začasno odsotna, nadomešča pa jo oseba, ki za odgovore ni pristojna. In ker ne gre za vsebine, ki neposredno ne zadevajo aktualne teme covid-19, spoštujejo posameznikovo pravico do zdravljenja oziroma okrevanja v času bolniške odsotnosti, odgovore pa bo direktorica poslala v najkrajšem možnem času, so odgovorili Vestniku.