Pravijo, da se želijo s to akcijo zmanjšati število motornih vozil (predvsem mopedov in skuterjev) na območju za pešce.

Po zakonu o pravilih cestnega prometa enosledna motorna vozila (mopedi, skuterji ...) namreč ne smejo zapeljati na območje za pešce, vseeno pa medobčinski redarji med svojimi rednimi nadzori v mariborski peš coni dnevno obravnavajo med tri in sedem primerov voženj. Omenjeno prepoved najpogosteje kršijo mladoletni vozniki mopedov in skuterjev, vozil, katerih določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Tudi Policijska uprava Maribor na interventno številko 113 redno prejema prijave zoper voznike mopedov, ki v območju za pešce s svojim načinom vožnje pogosto ogrožajo pešce. Vendarle pa v tem letu, na srečo, še niso obravnavali prometne nesreče, ki bi se zgodila zaradi tega.

Za kršitev prepovedi vožnje na območju za pešce je predvidena globa 80 evrov, kadar gre za polnoletnega voznika. Če je voznik mladoleten, lahko policist oziroma redar poda predlog za uvedbo postopka, v katerem lahko sodišče izreče ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo ali, če gre za starejšega mladoletnika, tudi globo.

Na mariborski občini so zato v mestnem središču za voznike mopedov in skuterjev ob robu oziroma v bližini območja za pešce na več mestih zagotovili parkirišča, kjer lahko pustijo svoja motorna enosledna vozila in se naprej odpravijo peš: pri Vinagu, pri Frančiškanski cerkvi, pri Prvi gimnaziji, na Slomškovem trgu, v Orožnovi ulici, v Strossmayerjevi ulici (pri Ljudskem vrtu), pod Starim mostom in pri Srednji ekonomski šoli.