Lani je bilo v Sloveniji skupno zaklanih približno 116.000 glav goved, 332.000 prašičev, 98.000 ovc, 24.000 koz in 39,16 milijona kljunov perutnine, je objavil statistični urad.

Celoten zakol prašičev v lanskem letu, v klavnicah in zunaj klavnic, je bil številčno večji kot v letu prej za okoli 6000 prašičev, kar je približno dva odstotka več. Na družinskih kmetijah so lani opravili le še malo več kot petino vsega zakola prašičev. Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila lani približno 118 kilogramov, kar je približno en kilogram manj kot v letu 2018.

Zakol govedi je bil lani za en odstotek večji kot v letu, zakol perutnine pa se je povečal za okoli dva odstotka. Zakol ovc je bil lani za približno tri odstotke manjši kot v letu prej, zakol koz pa je bil manjši za šest odstotkov.

Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah oz. zunaj klavnic za lani kažejo, da je bilo zunaj klavnic samo perutnine zaklane več kot v letu 2018, preostalih vrst živali pa manj.

Zakol drobnice se je tudi lani opravil večinoma zunaj klavnic, zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah. Zakol goved se po podatkih statističnega urada opravlja samo v klavnicah.

Živali, ki so bile lani zaklane na družinskih kmetijah, so bile v povprečju nekoliko lažje kot v letu 2018, med drugim še kažejo podatki statističnega urada.