V ormoški kleti so pred dobrim letom in pol napovedali, da bodo zaradi poslovnih odločitev drastično zmanjšali količino odkupljenega grozdja, ki so ga zadnjih pet let odkupovali prek Kmetijske zadruge Ptuj od okoli 150 ormoških vinogradnikov. Sprva so načrtovali, da sploh ne bodo več odkupovali preko ptujske zadruge, temveč kar neposredno od vinogradnikov, vendar so se kasneje dogovorili in zagotovili, da bo odkup nekaj čez 800 ton od okoli 1600 ton, ki so jih do zdaj dostavljali kleti, še tri leta potekal prek KZ Ptuj. V tem času so si vinogradniki in kmetijska zadruga belili glavo, kaj bodo z viškom grozdja. V zadrugi so se naposled odločili, da bodo ponudili možnost odkupa nepogodbenega grozdja po ceni 20 centov za kilogram.

Odkup grozdja za nizko ceno je izhod v sili

»Ker nekateri vinogradniki doma nimajo možnosti sprešati grozdja ali nimajo kleti in sodov, smo v Kmetijski zadrugi Ptuj sprejeli odločitev, da bomo grozdje odkupili. Do zdaj imamo ponujenega okoli 60 ton grozdja, ocenjujemo pa, da se bo do konca tedna oglasilo še nekaj vinogradnikov, tako da računamo na vsega skupaj do okoli 100 ton grozdja. Preostali vinogradniki pa so se nekako znašli. Odkupna cena za grozdje je za zdaj minimalno 20 centov za kilogram, če bo višja, pa bo odvisno od tega, po kakšni ceni nam bo uspelo prodati vino. To vino namreč nameravamo prodati naprej v rinfuzi, po ceni od 35 do 40 centov za liter. Če nam bo uspelo vino prodati po višji ceni, bomo za grozdje plačali več. Ormoška klet nam bo šla toliko na roke, da bo to grozdje sprešala in vino negovala, kar bo zahtevalo nekaj stroškov, do marca pa bomo skupaj poskušali najti kupca za vino,« je pojasnil direktor KZ Ptuj Branko Valenko in dodal, da je odkupna cena zagotovo prenizka, a da gre za izhod v sili: »Iskali smo kupce, vendar je povsod grozdja dovolj in ga v tem trenutku nihče ne potrebuje. Najslabše bi bilo, da bi grozdje ostalo v vinogradih, zato smo razmišljali, kaj lahko naredimo.«

Odkupujejo vse grozdje, ne glede na zdravstveno stanje in sorto

Valenko je še dodal, da odkupujejo vse grozdje s sladkorno stopnjo najmanj 64° Oe, ne glede na zdravstveno stanje in sortno sestavo. Pogoj za odkup pa je še, da odkupijo vse grozdje, ki ga ponuja vinogradnik. Rok za plačilo grozdja je 31. marec prihodnje leto.