Nenavadna situacija. Joc Pečečnik je kupil stadion in okoliško zemljo, da bi stadion prenovil, in ob njem na pripadajočih parcelah, ki jih je kupil, zgradil poslovne in stanovanjske stavbe. Na eni izmed parcel imajo prebivalci Fondovih blokov svoje vrtičke.

Zahteva po razlastitvi lastnika

Zemlja ni njihova, je Pečečnikova, a trdijo, da pripada njihovim blokom oziroma stanovanjem. Zdaj so zaradi tega celo na sodišču. Zahtevajo, da jim sodišče dodeli zemljo, ki po njihovem prepričanju pripada njim. »Glede na to, da sta že dve izvedenski mnenji potrdili, da so vrtovi na severni strani Plečnikovega stadiona skupno pripadajoče zemljišče naselja in da obstaja tudi gradbeno dovoljenje iz tridesetih let 20. stoletja, na katerem so vrtovi vrisani kot del gradbene parcele naselja, je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo tako odločilo tudi sodišče.« Tako v odprtem pismu Mestni občini Ljubljana trdijo prebivalci Fondovih blokov in kot reference izpostavljajo dovoljenje iz tridesetih let 20. stoletja.

Stadion Bežigrad
STA
Plečnikov stadion propada, ker stanovalci Fondovih blokov ne dovolijo, da Pečečnik začne obnovo stadiona in gradnjo stavb, kot si je zamislil.

Spremembe lastništva

Lastniki fondovih blokov imajo vrtičke na zemlji Joca Pečečnika in mu preprečujejo, da bi gradil na svojem zemljišču. 

Dodajmo, da četudi je v preteklosti veljalo neko stanje, ne pomeni, da je tako tudi danes. In tega se prebivalci Fondovih blokov še kako zavedajo. Zemljišče, na katerih so vrtički, je v lasti Joca Pečečnika, o tem ni nobenega dvoma, in kot mi je pred nekaj leti pojasnila Metka Osana, je to dejstvo znano lastnikom Fondovih blokov. »Nismo ga kupili takrat, ko smo kupovali stanovanja, je pa železnica dala vsakemu lastniku za obdelovanje kos zemlje, samo kupili pa res nismo, to pa ne.« Tako lastnica stanovanja v Fondovih blokih, ki nasprotuje Pečečniku, da gradi na svoji zemlji. Zaveda se, da zemlja ni njihova, se pravi od stanovalcev, ve, kdo je lastnik, a ne ona ne ostali lastniki ne odstopajo od svojega. »Lastniku zemlje ne bomo dovolili graditi na njegovem, ker menimo, da je zemljišče naše, čeprav ga nismo kupili, vemo pa, kdo ga je,« bi lahko povzeli zaplete med Pečečnikom in stanovalci blokov.

Pečečnik torej ne sme graditi na svoji zemlji. Sicer še vedno trdi, da bo vsaj še nekaj časa vztrajal pri projektu, zdaj mu pri projektu pomaga celo nekdanji okoljski minister Jure Leben, a zna se zgoditi, da mu sodišče parcelo z vrtički odvzame. Lastniki stanovanj, ki obdelujejo Pečečnikovo zemljo ob blokih, kjer imajo stanovanja, zdaj pozivajo občino Ljubljana in mestne svetnike, da ne podaljša družbene pogodbe za BŠP športni marketing, d. o. o., na 180 mesecev oziroma 15 let.

Bi dovolili, da vam sosed preprečuje gradnjo na vašem zemljišču?

Lastniki stanovanj v Fondovih blokih, ki si lastijo Pečečnikovo zemljo, zahtevajo od mestnih svetnikov MOL, da prekine pogodbo s Pečečnikom.

Uresničitev projekta po prepričanju stanovalcev Fondovih blokov ni odvisna zgolj od pridobitve potrebnih dovoljenj za gradnjo, ampak tudi od pridobitve potrebnih zemljišč. Trdijo, da Pečečnikovo zemljišče, kjer imajo vrtičke in ki ga niso kupili, ko so kupovali stanovanja, ne pripada nikomur drugemu kot njim. V daljni preteklosti naj bi zemljišče sicer res pripadalo Fondovim blokom, a od takrat se je lastništvo večkrat spremenilo in dejstvo je, da lastniki stanovanj zemljišča, kjer imajo vrtičke, niso kupili, kupil pa ga je Joc Pečečnik. Predstavljajte si, da pride nekdo in na vaši zemlji naredi vrtiček ali lopo, garažo, bazen, ker je tista zemlja nekdaj pripadala stanovanju, hiši, kmetiji, ki jo je kupil. In vi, ki ste lastnik, ne bi mogli na tistem koščku zemlje zaradi uzurpacije početi prav nič, lahko bi le opazovali, kaj vse nastaja ob tisti parceli, medtem ko vaša propada.