Pred kratkim pa je policija sprejela še en ukrep. Natisnili so 6000 zloženk s preventivnimi nasveti občanom tistih obmejnih občin, kjer so nelegalne migracije najštevilčnejše. Na Generalni policijski upravi povedo, da so zloženke poslali po 1000 kosov na policijske uprave Koper, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Maribor in Novo mesto.

Zloženko naredili na željo ljudi

Pojasnijo, da sama ideja o zloženki ni povsem njihova, ampak so jo sestavili na željo nekaterih predstavnikov lokalne skupnosti, »ki so želeli, da ljudem pripravimo osnovne informacije, kako ravnati v povezavi z migrantsko problematiko«.

Na sestanku vodstva ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in policije z županom občine Kostel pa je bilo prav tako obljubljeno, da bodo pripravili omenjene informacije za krajane. »Zloženka je samo eden od pripomočkov, s katerimi se informira in ozavešča občane o samozaščitnem obnašanju, s tem pa tudi preprečuje različne oblike varnostnih tveganj,« pojasnijo na GPU. Sicer pa na teh območjih, kjer so nelegalne migracije stalnica, tudi policisti ljudem nudijo vse potrebne informacije, se z njimi pogovarjajo ter tudi na ta način zagotavljajo dejansko varnost in občutek varnosti v lokalnih skupnostih.

Minimalen strošek

Nemara se zdi komu zgibanka z informacijami glede migrantov nepotrebna, a v občinah, kjer so migranti nekaj vsakdanjega, je še kako dobrodošla, pri čemer moramo poudariti tudi to, da je bila zgibanka v primerjavi z drugimi podobnimi izdatki države poceni. Strošek zgibank je bil namreč zgolj 480 evrov in še DDV, ker so na GPU plačali zgolj tisk, vse ostalo, oblikovanje in postavitev, so naredili sami.