Novembra lani je na sodišču v Ljubljani stekel predobravnavni narok zaradi domnevno spornega posla med Splošno bolnišnico Jesenice in podjetjem ISS Facility Services. Vseh pet obtoženih - to so nekdanji direktor bolnišnice Igor Horvat, nekdanja pomočnica za področje zdravstvene nege Zdenka Kramar, nekdanji direktor ISS Rudi Zupan, prokuristka ISS Franja Meža Nereks in vodja poslovne enote ISS v jeseniški bolnišnici Binka Dedić - je krivdo zanikalo.

Obtožnica jim očita, da so bolnišnico oškodovali za skoraj 835.000 evrov, in sicer zaradi pogodbe, ki je bila aprila 2010 sklenjena na podlagi javnega naročila. Večmilijonski posel za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve pa je kot edini ponudnik dobilo podjetje ISS Facility Services.

Domnevno sporna pogodba z ISS je botrovala razrešitvi Horvata z mesta direktorja bolnišnice spomladi 2014, bolnišnica pa je zoper Horvata zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev podala tudi prijavo na policijo. Ta je po preiskavi vložila kazensko ovadbo, tožilstvo pa je konec leta 2017 zoper peterico vložilo obtožnico.

Prvostopenjsko sodišče je sedaj, po poročanju 24ur.com na zahtevo odvetnikov iz kazenskega spisa izločilo ključno dokumentacijo, vključno z elektronsko korespondenco med zaposlenimi v bolnišnici in ISS, češ da je bila pridobljena s kršitvijo človekovih pravic. Tožilstvo je vložilo pritožbo, o kateri pa še ni odločeno, navaja portal.

Bolnišnica na sodišču ni dokazala, da bi bil razpisni postopek prirejen

Kot je sicer znano, je delovno in socialno sodišče Horvata in Kramarjevo že oprostilo očitkov. Jeseniška bolnišnica je namreč od njiju zaradi domnevnega odškodovanja pri poslovanju z družbo ISS s tožbo terjala 1,4 milijona evrov. Kranjski oddelek Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je maja lani tožbeni zahtevek bolnišnice zavrnil. Temu je januarja pritrdilo tudi višje delovno in socialno sodišče. Tako je sodba postala pravnomočna.

Sodišče je ugotovilo, da razpisni postopek ni bil prirejen v korist ISS in da bolnišnica ni dokazala, da bi ji glede kateregakoli od obravnavanih sklopov dejansko nastala škoda. "Ker posledično tudi odškodninska odgovornost tožencev ni podana, je sodišče tožbeni zahtevek utemeljeno zavrnilo," je v sodbi zapisal senat višjega sodišča.

Horvat je prepričan, da je sodba delovnega sodišča dobra popotnica tudi za dokazovanje nedolžnosti v kazenskem postopku. Horvat ves čas vztraja, da gre tako v odškodninski tožbi kot v ovadbi za konstrukt, s katerim je prišlo do zamenjave vodstva in odstranitve direktorja z očitkom krivdne kršitve obvez. Kot poudarja, so bile vse storitve naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki pa ni ne v kazenskem ne v odškodninskem postopku.