Janez je pred prvomajskimi prazniki od medobčinskega inšpektorata in redarstva skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice po pošti prejel plačilni nalog, češ da je 25. marca svoje vozilo nepravilno parkiral na območju občine Komenda. Poleg ni bilo nobene fotografije, iz katere bi bila razvidna situacija, a na to ni bil pozoren.

Še nikoli na Gmajnici

»Sicer se človek težko spomni, kje točno se je vozil in parkiral pred dvema mesecema, a bil sem prepričan, da na Gmajnici nisem bil še nikoli v življenju. Ker moj avtomobil občasno uporablja tudi sin, sem mislil, da je bil mogoče tistega dne v Komendi on. Pred prvim majem je z družino odpotoval, zato ga nisem klical na dopust. Ker je z vročitvijo začel teči osemdnevni rok za plačilo polovične globe, sem se 3. maja odločil, da plačam 20 evrov, kajti če bi zamudil rok, bi bila kazen 40 evrov. Ko pa smo se nekaj dni pozneje srečali s sinom in mi je povedal, da tudi on še nikoli ni bil na Gmajnici, sem spoznal, da s tistim plačilnim nalogom nekaj ni v redu,« je situacijo na kratko opisal sogovornik.

redarji nimajo
Arhiv DL
Redarji nimajo lahkega dela, lahko se zgodi, da se zmotijo, a na koncu se lahko zgodi tudi to, da njihove napake plačajo občani.

Napako naredil redar

Sredi maja se je obrnil na inšpektorat, ki mu je poslal plačilni nalog, in tam so ugotovili, da so redarji, ki so popisovali nepravilno parkirana vozila na Gmajnici, zapisali napačno registrsko številko vozila. »Razumem, da se vsakdo lahko zmoti, a kar se je dogajalo potem, je popolnoma nelogično. Na inšpektoratu so priznali svojo napako, celo sami so sodišču predlagali, da jo odpravi, in pričakoval sem, da bom kmalu dobil vrnjenih tistih 20 evrov, a ni bilo tako. Okrajno sodišče v Kamniku je namreč izdalo sklep, da sprememba pravnomočnega plačilnega naloga ni dovoljena, saj da niso izpolnjeni zakonski pogoji za kaj takega. Priznam, tudi brez tistih 20 evrov bom preživel, vendar bi rad s svojo zgodbo opozoril druge, kaj se jim lahko zgodi.«

Če plačaš, ugovor ni dovoljen

V Janezovem primeru bi zadostovalo, če bi napisal, da tistega dne ni bil na Gmajnici, in na inšpektoratu bi ugotovili, da gre za napako.

Kako je to mogoče? »Ne vem, a v obrazložitvi piše nekako tako, da je plačilni nalog postal pravnomočen z dnem, ko sem ga plačal, in da sem imel možnost sodelovati v postopku, v katerem mi je bila izdana odločba o prekršku.« Za pojasnila smo se obrnili tudi na omenjeni medobčinski inšpektorat in svetovalka za pravne zadeve Jana Palčič je med drugim odgovorila: »Kršitelju so dane možnosti, da zavzame stališče tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov nanj naslovljenega očitka, torej da izkoristi svojo pravico do izjave. To kršiteljem vedno zagotovimo s tem, ko jim prekrškovni organ skupaj s plačilnim nalogom posreduje kratek opis prekrška z navedbo okoliščin, v katerih je bil prekršek zaznan, ter dokazno gradivo in jih pouči o pravici do pravnega sredstva. V pravnem pouku je tudi navedeno, da v primeru plačila polovične globe pred pravnomočnostjo ugovor zoper plačilni nalog ni dovoljen. Kršitelj se na ta način lahko seznani z vsem pravno relevantnim gradivom in o njem zavzame stališče v ugovoru. Če kršitelj ne izkoristi svojih pravic in plačilni nalog postane pravnomočen, prekrškovni organ takega plačilnega naloga ne more spremeniti. Lahko pa v tovrstnih primerih sodišču predlaga, da spremeni plačilni nalog ter postopek o prekršku ustavi. Za postopek je pristojno sodišče, na katerega območju je bil prekršek storjen.« Poudarila je še, da v primeru, ko kršitelj plača »polovičko« pred pravnomočnostjo, ugovor zoper plačilni nalog ni dovoljen.