Pogodbo sta sklenila MDDSZ in Študentska organizacija Slovenije. "Informacijski sistem bo zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov in s tem izboljšal položaj mladih na trgu dela. Raziskave namreč potrjujejo, da so za delodajalce delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje v največji meri pridobivajo v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov," so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za sofinanciranje projekta je predvidenih 133.000,00 evrov (80 % EU, 20 % RS). Sredstva so namenjena za vzpostavitev sistema, medtem ko se bo vzdrževanje le-tega zagotavljalo s sredstvi iz naslova koncesijske dajatve od opravljenega začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Sistem bo omogočal povezovanje s sistemi ZRSZ, mednarodno primerljivost pridobljenih kompetenc ter zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov. Informacijski sistem bo zagotovil večjo prepoznavnost kompetenc, ki jih bodo mladi pridobili z opravljanjem začasnega in občasnega dela in s tem izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Informacijski sistem bo imel pozitivne učinke za posameznike, delodajalce kot tudi za organizacije na trgu dela, saj bo mladim iskalcem zaposlitve ponudil podporo pri prepoznavanju, samozavedanju in ocenjevanju pridobljenih kompetenc, pri prepoznavanju manjkajočih spretnosti/kompetenc in pri načrtovanju karierne poti. Po drugi strani pa bo delodajalcem omogočil verodostojne izpise pridobljenih izkušenj in kompetenc kandidatov za zaposlitev oziroma za opravljanje začasnega dela in poenostavitev procesov iskanja kadra.

"Evidenca študentskega dela bo na trgu dela spodbujala prenosljivost spretnosti med podjetji in sektorji,  prispevala k boljšemu usklajevanju med pridobljenimi kompetencami posameznikov in zahtevami trga dela in zagotavljala informacije za različna orodja poklicnega in kariernega usmerjanja," so še sporočili z ministrstva.

Posamezniki imajo številne kompetence, ki niso zabeležene in jih tudi zato ti ne prepoznavajo oziroma navajajo pri prijavah na delovna mesta. V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje v največji meri pridobivajo v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Delovne izkušnje so ključnega pomena

Raziskava Eurobarometra 2010, ki je bila opravljena na vzorcu 7.036 podjetij, je pokazala, da je kar 87 odstotkov anketiranih delodajalcev izrazilo strinjanje oziroma močno strinjanje z izjavo, da so delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji je močno in zelo močno strinjanje izrazilo 92 odstotkov anketiranih delodajalcev. Zaposlovalci brez izjeme zatrjujejo, da najbolj pomembno priložnostno učenje poteka na delovnem mestu oziroma ob delu.