Na predavanju je na zanimiv način spregovoril o sodobnih oblikah nekemičnih zasvojenosti kot posledica vzpona novih tehnologij. Pri tem je postregel z mnogo primeri iz svoje prakse, ki dajo misliti.

V zdravem obsegu

Kramli, ki deluje na Kliniki za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, je poudaril, da je internet seveda koristna stvar, ki nam omogoča napredek, nova znanja, toda lahko je tudi past in nam prinese veliko slabega – če ga ne zmoremo uporabljati v zdravem obsegu. To zlasti velja za mlade, saj mnogi izmed njih vse preveč časa preživijo za računalniki, s pametnimi telefoni, vse več jim pomenijo družbena omrežja, z življenjem v virtualnem svetu pa se vse bolj oddaljujejo od resničnosti. Starši jim pač niso znali pravočasno omejiti časa tovrstne zabave in dogajajo se tudi primeri, ko se otrok bojijo, ker če jim prepovejo uporabo računalnika oziroma mobitela, jih ti celo pretepajo.

Fotka 2

Posledice so hude

Posledice so včasih zelo hude – otroški možgani se navadijo na nasilje, zato se bodo v kriznih situacijah v življenju odzvali z nasiljem oziroma raznimi vedenjskimi izpadi, ki jih ne bomo znali razložiti. Zasvojenost s spletom lahko privede do nazadovanja osebnostnega razvoja in lahko vodi tudi v telesni propad. Mnogo mladih preneha hoditi v šolo, ne skrbijo več za osebno higieno, opustijo obveznosti doma, v skrajnih primerih jih odvisnost pahne celo v smrt (samomori). Tudi s tako hudimi primeri, »ki se ne dogajajo le nekje drugje, v Ameriki«, se Kramli srečuje pri svojem delu v ambulanti v Novi Gorici, ki je prva in edina v Sloveniji, ki nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja. Žal mnogi po strokovno pomoč pridejo prepozno.

Fotka 3

Starejši niso imuni

Tudi starejši seveda niso imuni na te nove odvisnosti – nekateri raje izgubijo službo, se ločijo ali bankrotirajo, kot da bi se odrekli družbenim omrežjem, računalniškim igricam in podobno. Kramli po večletnem delu in izkušnjah žal ugotavlja, da se število zasvojenih, predvsem z internetom, iz leta v leto povečuje. Stanje je skrb vzbujajoče, saj več kot polovica otrok prosti čas preživlja v virtualnem svetu. Zato se trudi in po Sloveniji predava staršem, učiteljem, vzgojiteljem in mladostnikom, da bi znali nove, sodobne tehnologije odgovorno uporabljati in se jih posluževati, in da zaradi njih ne bi zašli v težave in odvisnosti. Pot iz njih je dolgotrajna in zahtevna.